Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-11-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-28829".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Financieel toezicht
Beleidsonderwerp Huisvesting | Kopen en verkopen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-10-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag op artikel 115, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;
Identifier stcrt-2022-28829
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Financiën
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.7/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-11-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 28829
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Financiën van 21 oktober 2022, 2022-0000250727, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2023 (Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2023)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties