Regeling van de Minister van Financiën van 21 oktober 2022, 2022-0000250727, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2023 (Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2023)

De Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;

Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zesde lid komt te luiden:

  • 6. Indien een hypothecair krediet bedoeld is voor meerdere consumenten, wordt het financieringslastpercentage gehanteerd dat behoort bij het gezamenlijke toetsinkomen.

2. In het achtste lid wordt ‘€ 21.500’ vervangen door ‘€ 26.000’.

B

Bijlage 1 komt te luiden:

BIJLAGE 1. FINANCIERINGSLASTPERCENTAGES

(bijlage als bedoeld in artikel 3, vijfde lid)

Tabel 1. Financieringslastpercentages voor consumenten die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt

Debetrente

<= 1,500%

1,501–2,000%

2,001–2,500%

2,501–3,000%

3,001–3,500%

3,501–4,000%

4,001–4,500%

4,501–5,000%

5,001–5,500%

5,501–6,000%

6,001–6,500%

>= 6,501%

toetsinkomen

                       

14,5%

15,5%

16,0%

17,0%

17,5%

18,5%

19,0%

19,5%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

€ 26.000

14,5%

15,5%

16,0%

17,0%

17,5%

18,5%

19,0%

19,5%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

€ 27.000

15,5%

16,5%

17,5%

18,5%

19,0%

20,0%

20,5%

21,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

€ 28.000

16,0%

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

21,0%

22,0%

22,5%

23,5%

24,0%

24,5%

25,0%

€ 29.000

16,5%

18,0%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,0%

24,5%

25,5%

26,0%

26,5%

€ 30.000

16,5%

18,0%

20,0%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,0%

28,0%

28,5%

€ 31.000

17,0%

19,0%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 32.000

17,0%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 33.000

17,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 34.000

17,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 35.000

18,0%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 36.000

18,0%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 37.000

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 38.000

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 39.000

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 40.000

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 41.000

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 42.000

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 43.000

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 44.000

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 45.000

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 46.000

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 47.000

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 48.000

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 49.000

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 50.000

18,5%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 51.000

18,5%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 52.000

18,5%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 53.000

18,5%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 54.000

18,5%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 55.000

18,5%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 56.000

18,5%

20,0%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

29,5%

€ 57.000

19,0%

20,0%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,0%

28,0%

28,5%

29,5%

€ 58.000

19,0%

20,0%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,0%

29,0%

29,5%

€ 59.000

19,0%

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

29,0%

30,0%

€ 60.000

19,5%

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

28,5%

29,5%

30,0%

€ 61.000

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,0%

28,0%

29,0%

29,5%

30,5%

€ 62.000

19,5%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

30,0%

30,5%

€ 63.000

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

€ 64.000

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

28,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

€ 65.000

20,0%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

€ 66.000

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

€ 67.000

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

€ 68.000

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

€ 69.000

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

30,0%

31,5%

32,0%

€ 70.000

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

€ 71.000

21,0%

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

€ 72.000

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,5%

€ 73.000

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

€ 74.000

21,0%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

€ 75.000

21,0%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

€ 76.000

21,5%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

€ 77.000

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

€ 78.000

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

€ 79.000

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

33,0%

€ 80.000

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

€ 81.000

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

€ 82.000

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

€ 83.000

21,5%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

€ 84.000

21,5%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

€ 85.000

22,0%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

€ 86.000

22,0%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

€ 87.000

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

€ 88.000

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

33,5%

€ 89.000

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

33,5%

€ 90.000

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

33,5%

€ 91.000

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

33,5%

€ 92.000

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

33,5%

€ 93.000

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

33,5%

€ 94.000

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

33,5%

€ 95.000

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

33,5%

€ 96.000

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

€ 97.000

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,5%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

€ 98.000

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

34,0%

€ 99.000

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

34,0%

€ 100.000

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

34,0%

€ 101.000

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

34,0%

€ 102.000

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

34,0%

€ 103.000

22,5%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

34,0%

€ 104.000

22,5%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

34,0%

€ 105.000

22,5%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

34,5%

€ 106.000

22,5%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

33,5%

34,5%

€ 107.000

22,5%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

33,5%

34,5%

€ 108.000

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

33,5%

34,5%

€ 109.000

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

33,5%

34,5%

€ 110.000

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

34,5%

Tabel 2. Financieringslastpercentages voor consumenten die de AOW-leeftijd reeds hebben bereikt

Debetrente

<= 1,500%

1,501–2,000%

2,001–2,500%

2,501–3,000%

3,001–3,500%

3,501–4,000%

4,001–4,500%

4,501–5,000%

5,001–5,500%

5,501–6,000%

6,001–6,500%

>= 6,501%

toetsinkomen

                       

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

20,5%

€ 26.000

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

20,5%

€ 27.000

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

€ 28.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

€ 29.000

23,0%

23,5%

24,0%

24,5%

25,0%

25,5%

25,5%

26,0%

26,5%

26,5%

26,5%

27,0%

€ 30.000

23,0%

24,0%

25,0%

25,5%

26,5%

27,0%

27,5%

27,5%

28,0%

28,5%

28,5%

28,5%

€ 31.000

23,0%

24,5%

25,5%

26,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,5%

29,0%

29,5%

30,0%

30,0%

€ 32.000

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,0%

28,5%

29,0%

29,5%

30,0%

30,5%

31,0%

€ 33.000

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

29,5%

30,0%

30,5%

31,0%

31,5%

€ 34.000

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

30,5%

31,0%

31,5%

32,0%

€ 35.000

23,5%

24,5%

25,5%

27,0%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

31,5%

32,0%

32,5%

€ 36.000

23,5%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

32,5%

33,0%

€ 37.000

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

32,5%

33,0%

€ 38.000

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

33,5%

€ 39.000

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

33,5%

€ 40.000

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

33,5%

€ 41.000

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

33,5%

€ 42.000

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

33,0%

34,0%

€ 43.000

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

33,5%

34,0%

€ 44.000

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

34,0%

34,5%

€ 45.000

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

33,5%

34,0%

35,0%

€ 46.000

25,5%

26,5%

27,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

34,5%

35,5%

€ 47.000

26,0%

27,0%

28,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

34,0%

35,0%

35,5%

€ 48.000

26,0%

27,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

33,5%

34,5%

35,5%

36,0%

€ 49.000

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

34,0%

35,0%

35,5%

36,5%

€ 50.000

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

33,5%

34,5%

35,0%

36,0%

37,0%

€ 51.000

27,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

34,0%

35,0%

35,5%

36,5%

37,0%

€ 52.000

27,0%

28,5%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

33,5%

34,5%

35,0%

36,0%

37,0%

37,5%

€ 53.000

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

32,5%

33,0%

34,0%

35,0%

35,5%

36,5%

37,0%

38,0%

€ 54.000

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

33,5%

34,5%

35,5%

36,0%

37,0%

37,5%

38,5%

€ 55.000

27,0%

29,0%

30,5%

32,0%

33,0%

34,0%

35,0%

35,5%

36,5%

37,0%

38,0%

39,0%

€ 56.000

27,0%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

34,5%

35,5%

36,0%

37,0%

37,5%

38,5%

39,0%

€ 57.000

27,0%

29,0%

30,5%

32,5%

34,0%

35,0%

36,0%

36,5%

37,5%

38,0%

38,5%

39,5%

€ 58.000

27,0%

29,0%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

36,5%

37,0%

38,0%

38,5%

39,0%

40,0%

€ 59.000

27,0%

29,0%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

36,5%

37,5%

38,0%

39,0%

39,5%

40,0%

€ 60.000

27,0%

29,0%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,0%

38,5%

39,5%

40,0%

40,5%

€ 61.000

27,0%

29,0%

30,5%

32,5%

34,0%

36,0%

37,0%

38,0%

39,0%

39,5%

40,5%

41,0%

€ 62.000

27,0%

29,0%

30,5%

32,5%

34,0%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

40,0%

40,5%

41,5%

€ 63.000

27,0%

29,0%

30,5%

32,5%

34,0%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,0%

41,5%

€ 64.000

27,0%

29,0%

30,5%

32,5%

34,0%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

42,0%

€ 65.000

27,0%

29,0%

30,5%

32,5%

34,0%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

41,5%

42,5%

€ 66.000

27,0%

29,0%

30,5%

32,5%

34,0%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

42,5%

€ 67.000

27,0%

29,0%

30,5%

32,5%

34,0%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 68.000

27,5%

29,0%

30,5%

32,5%

34,0%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 69.000

27,5%

29,0%

30,5%

32,5%

34,0%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 70.000

27,5%

29,0%

30,5%

32,5%

34,0%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 71.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

34,0%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 72.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

34,0%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 73.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

34,0%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 74.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,0%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 75.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 76.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 77.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 78.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 79.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 80.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 81.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 82.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 83.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 84.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 85.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 86.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 87.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 88.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 89.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 90.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 91.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 92.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 93.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 94.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 95.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 96.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 97.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 98.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 99.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 100.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 101.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 102.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 103.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 104.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 105.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 106.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 107.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 108.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 109.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

€ 110.000

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

Tabel 3. Financieringslastpercentages voor gedeelten van het hypothecair krediet waarvan de debetrente niet fiscaal aftrekbaar is voor consumenten die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt

Debetrente

<= 1,500%

1,501–2,000%

2,001–2,500%

2,501–3,000%

3,001–3,500%

3,501–4,000%

4,001–4,500%

4,501–5,000%

5,001–5,500%

5,501–6,000%

6,001–6,500%

>= 6,501%

toetsinkomen

                       

14,5%

14,5%

14,5%

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,0%

16,5%

€ 26.000

14,5%

14,5%

14,5%

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,0%

16,5%

€ 27.000

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,0%

€ 28.000

15,5%

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

17,5%

17,5%

€ 29.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

€ 30.000

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

€ 31.000

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

€ 32.000

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

€ 33.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 34.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 35.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 36.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 37.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 38.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 39.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 40.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 41.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 42.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 43.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 44.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 45.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 46.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 47.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 48.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 49.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 50.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 51.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 52.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 53.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 54.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 55.000

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

20,0%

€ 56.000

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

€ 57.000

17,5%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,5%

€ 58.000

18,0%

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

€ 59.000

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

20,5%

€ 60.000

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

20,5%

21,0%

€ 61.000

18,5%

18,5%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

€ 62.000

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,0%

€ 63.000

18,5%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,0%

21,5%

€ 64.000

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

€ 65.000

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

21,5%

€ 66.000

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

21,5%

22,0%

€ 67.000

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

€ 68.000

19,5%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,0%

€ 69.000

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

€ 70.000

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

€ 71.000

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

€ 72.000

20,0%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

22,5%

€ 73.000

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

22,5%

23,0%

€ 74.000

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

€ 75.000

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

€ 76.000

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,0%

€ 77.000

20,0%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,0%

€ 78.000

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

€ 79.000

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

€ 80.000

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,0%

23,5%

€ 81.000

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

€ 82.000

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

€ 83.000

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

€ 84.000

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

€ 85.000

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

€ 86.000

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

€ 87.000

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

€ 88.000

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

€ 89.000

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

24,0%

€ 90.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

24,0%

€ 91.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 92.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 93.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 94.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 95.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,0%

€ 96.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,0%

€ 97.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,0%

€ 98.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

€ 99.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

€ 100.000

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,0%

24,5%

€ 101.000

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,0%

24,5%

€ 102.000

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

€ 103.000

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

€ 104.000

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

€ 105.000

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

€ 106.000

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

24,5%

€ 107.000

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

24,5%

€ 108.000

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

€ 109.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

€ 110.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

Tabel 4. Financieringslastpercentages voor gedeelten van het hypothecair krediet waarvan de debetrente niet fiscaal aftrekbaar is voor consumenten die de AOW-leeftijd reeds hebben bereikt

Debetrente

<= 1,500%

1,501–2,000%

2,001–2,500%

2,501–3,000%

3,001–3,500%

3,501–4,000%

4,001–4,500%

4,501–5,000%

5,001–5,500%

5,501–6,000%

6,001–6,500%

>= 6,501%

toetsinkomen

                       

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,5%

€ 26.000

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,5%

€ 27.000

19,5%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

€ 28.000

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

€ 29.000

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

€ 30.000

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

€ 31.000

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,0%

€ 32.000

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

€ 33.000

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

€ 34.000

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

€ 35.000

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

25,0%

25,0%

25,0%

25,5%

€ 36.000

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,0%

25,5%

€ 37.000

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,0%

25,5%

€ 38.000

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

25,5%

€ 39.000

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

25,5%

€ 40.000

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

25,5%

€ 41.000

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

25,5%

25,5%

€ 42.000

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

25,5%

26,0%

26,0%

€ 43.000

23,5%

23,5%

24,0%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

26,5%

€ 44.000

24,0%

24,0%

24,5%

25,0%

25,5%

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

26,5%

27,0%

27,0%

€ 45.000

24,0%

24,5%

25,0%

25,5%

25,5%

26,0%

26,5%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

27,5%

€ 46.000

24,5%

25,0%

25,5%

25,5%

26,0%

26,5%

26,5%

27,0%

27,5%

27,5%

28,0%

28,0%

€ 47.000

24,5%

25,0%

25,5%

26,0%

26,5%

26,5%

27,0%

27,5%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

€ 48.000

25,0%

25,5%

25,5%

26,0%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

€ 49.000

25,0%

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

28,5%

€ 50.000

25,0%

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

28,5%

€ 51.000

25,0%

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

28,5%

€ 52.000

25,0%

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

28,5%

€ 53.000

25,0%

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

28,5%

€ 54.000

25,0%

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

28,5%

€ 55.000

25,0%

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

28,5%

€ 56.000

25,0%

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

28,5%

€ 57.000

25,0%

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

28,5%

€ 58.000

25,0%

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

28,5%

€ 59.000

25,0%

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

28,5%

€ 60.000

25,0%

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

28,5%

€ 61.000

25,0%

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

28,5%

€ 62.000

25,0%

25,5%

26,0%

26,5%

26,5%

27,0%

27,5%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

28,5%

€ 63.000

25,0%

25,5%

26,0%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

28,5%

29,0%

€ 64.000

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27,5%

27,5%

28,0%

28,5%

28,5%

29,0%

29,0%

€ 65.000

25,5%

26,0%

26,5%

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

28,5%

29,0%

29,0%

€ 66.000

25,5%

26,0%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

29,0%

29,0%

29,5%

€ 67.000

25,5%

26,0%

26,5%

27,0%

27,5%

27,5%

28,0%

28,5%

28,5%

29,0%

29,0%

29,5%

€ 68.000

26,0%

26,5%

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

29,0%

29,0%

29,5%

29,5%

€ 69.000

26,0%

26,5%

27,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,5%

28,5%

29,0%

29,0%

29,5%

29,5%

€ 70.000

26,0%

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

29,0%

29,0%

29,5%

29,5%

30,0%

€ 71.000

26,0%

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

28,5%

28,5%

29,0%

29,0%

29,5%

30,0%

30,0%

€ 72.000

26,5%

27,0%

27,5%

27,5%

28,0%

28,5%

29,0%

29,0%

29,5%

29,5%

30,0%

30,0%

€ 73.000

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

29,0%

29,5%

29,5%

30,0%

30,0%

30,5%

€ 74.000

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

28,5%

28,5%

29,0%

29,5%

29,5%

30,0%

30,5%

30,5%

€ 75.000

27,0%

27,5%

27,5%

28,0%

28,5%

29,0%

29,5%