Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-25547".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Water
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-09-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag de artikelen 8, eerste lid en 10, tweede lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M
Identifier stcrt-2022-25547
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.6/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-09-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 25547
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 september 2022, nr. IENW/BSK-2022/208938, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025 in verband met aanpassing van het subsidieplafond voor aanschaf en installatie van een motor van het type IWP, IWA of NRE of een elektrische aandrijfmotor
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties