Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-07-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-19652".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-07-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-19652
Jaargang 2022
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.5/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-07-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 19652
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Langdurige Zorg en Sport van 19 juli 2022, kenmerk 3396937-1032605-MEVA, houdende de wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met de verlenging van de werkingstermijn tot 1 augustus 2027
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties