Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-07-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-18471".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-07-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 9.3, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs 2020
Identifier stcrt-2022-18471
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.5/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-07-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 18471
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregel van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, van 5 juli 2022 nr. VO/33199666, houdende regels over de tijdelijke inzet van alternatieve centrale eindexamens Nederlands voor leerlingen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is (Beleidsregel alternatief centrale examens Nederlandse taal)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties