Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-01-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-1798".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-01-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-1798
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-01-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 1798
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Langdurige Zorg, en Sport van 18 januari 2022, kenmerk 3296077-1021755-DMO, houdende wijziging van de Stimuleringsregeling wonen en zorg in verband met verlenging van de initiatieffase
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties