Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-07-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type interne regeling en heeft als identifier "stcrt-2022-17978".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
Identifier stcrt-2022-17978
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtOverigInterneRegeling-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtOverigInterneRegeling-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-07-11
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 17978
Subrubriek interne regeling
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 juni 2022, nr. 1280054, houdende wijziging van de Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021 in verband met een verhoging van de subsidieplafonds
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties