Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-01-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type overige overheidsinformatie en heeft als identifier "stcrt-2022-1772".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-1772
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtOverigOverig-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtOverigOverig-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-01-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 1772
Subrubriek overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Mededeling van de Minisister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 januari 2022, 2022-0000015449, omtrent uitgebrachte adviezen van het Validatie-en Innovatiepunt (VIP) Asbest in 2021
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties