Mededeling van de Minisister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 januari 2022, 2022-0000015449, omtrent uitgebrachte adviezen van het Validatie-en Innovatiepunt (VIP) Asbest in 2021

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Deelt mede:

dat de volgende adviezen van het Validatie- en Innovatiepunt (het VIP) over validaties en innovaties op het gebied van asbest(verwijderings)werkzaamheden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 door haar zijn ontvangen en zijn overgenomen. De volledige adviezen zijn te vinden op https://www.vipasbest.nl.

1. Werkmethode voor het verwijderen van afstandhouders en stopbuspakkingen d.d. 22 maart 2021

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het VIP-advies met betrekking tot de door Batteryspray ontwikkelde werkmethode voor het verwijderen van afstandhouders met pakkingsmateriaal waarin zowel <60 als >60 % chrysotiel aanwezig is, alsmede stopbuspakkingen waarin chrysotiel aanwezig is, overgenomen. De werkmethodiek is daarmee toegelaten tot risicoklasse 1 en doorgevoerd in SMA-rt (Stoffen Manager Asbest risico-indelingstechniek).

2. Werkmethode voor het verwijderen van verschillende hechtgebonden asbesthoudende toepassingen d.d. 28 juli 2021

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het VIP-advies met betrekking tot de door FiberCover ontwikkelde werkmethode voor het veilig verwijderen van hechtgebonden asbesthoudende vensterbanken, beplating, beglazingskit, buizen en kanalen overgenomen. De werkmethodiek is daarmee toegelaten tot risicoklasse 1 en doorgevoerd in SMA-rt (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek).

Niet is gebleken dat de verzoeken tot aanpassing van een risicoklasse in SMA-rt naar aanleiding van de onder 1 en 2 genoemde adviezen financieel of technisch redelijkerwijs niet waren door te voeren door Ascert. De wijzigingen zijn door Ascert, conform genoemd convenant, onverwijld doorgevoerd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Namens deze, H. Boussen Directeur directie Gezond en Veilig Werken

Naar boven