Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-06-2022 gepubliceerd door Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-14597".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-06-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-14597
Jaargang 2022
Maker Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.5/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2022-06-07
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 14597
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 2 juni 2022, nummer WBV 2022/13, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties