Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-01-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-5294".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-01-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag art. 40 Geneesmiddelenwet
Identifier stcrt-2021-5294
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-01-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 5294
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 28 januari 2021, kenmerk IGJ-2021-2577970 / IT 2042704, houdende het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Isosorbidedinitraat CF 5 mg, tabletten (RVG 53026) en Isordil 5, tabletten voor sublinguaal gebruik 5 mg (RVG 08807)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties