Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Defensie. De publicatie is van het type interne regeling en heeft als identifier "stcrt-2021-50138".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-50138
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-12-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 50138
Publicerende organisatie Ministerie van Defensie
Rubriek interne regeling
Taal nl
Titel Wijziging Regeling Ziektekostenverzekering militairen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties