Wijziging Regeling Ziektekostenverzekering militairen

13 december 2021

Nr. BS/2021025867

De Minister van Defensie

Gelet op artikel 90, tweede, derde en vierde lid van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling Ziektekostenverzekering militairen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3 wordt ‘Algemene verzekeringsvoorwaarden SZVK 2021 – Basis Pakket en Uitgebreid Pakket’ vervangen door ‘Algemene verzekeringsvoorwaarden SZVK 2022’ – Basis Pakket en Uitgebreid Pakket’.

B

In artikel 4 wordt ‘1 januari 2021’ vervangen door: ‘1 januari 2022’ en ‘7,40%’ door ‘7,60%’.

C

In artikel 5, eerste lid, wordt ‘62,94%’ vervangen door ’62,50%’; ‘1 januari 2021’ vervangen door: ‘1 januari 2022’ en ‘4.65%’ door ‘4.75%’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel W. Hoogendoorn

Naar boven