Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-47372".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel (Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2021)
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 76, vierde lid, en 156, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs
Identifier stcrt-2021-47372
Jaargang 2021
Materiële uitwerkingtreding 2023-08-01
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 47372
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 26 oktober 2021, nr. POR/202109/000018, houdende aanpassing van een aantal stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met wijzigingen van de gemeentelijke indeling en grenscorrecties met ingang van 1 januari 2021
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties