Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-46455".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-11-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 2.7, eerste en tweede lid, van de Wet normering topinkomens
Identifier stcrt-2021-46455
Jaargang 2021
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 46455
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 november 2021, nr. 2021-000058669, houdende wijziging van de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting in verband met vaststelling van de maximale bezoldigingen voor 2022
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties