Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-46335".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-11-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 2.6, eerste lid, van de Wet normering topinkomens
Identifier stcrt-2021-46335
Is vereist door stcrt-2021-46335-n1
Jaargang 2021
Onderwerp Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 46335
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 november 2021, nr. Min-BuZa.2021.10402-12, tot wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector in verband met de vaststelling van het bezoldigingsmaximum voor 2021
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties