Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 2 november 2021, nr. WJZ/ 21253915, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022 (Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 14, vijfde lid, 22, vijfde lid, 31, vijfde lid, 39, vijfde lid, 47, vijfde lid, 54, vijfde lid, 55i, vierde lid, en 68, derde lid, van het Besluit stimulering duurzame energie productie en klimaattransitie;

Besluit:

Artikel

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

basisbedrag:

basisbedrag als bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, 28, eerste lid, 44, eerste lid, en 55f, eerste lid, van het besluit;

besluit:

Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie;

regeling 2008:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008;

regeling 2009:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009;

regeling 2010:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010;

regeling 2011:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011;

regeling 2012:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012;

regeling 2013:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013;

regeling 2014:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2014;

regeling 2015:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2015;

regeling voorjaar 2016:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2016;

regeling najaar 2016:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2016;

regeling voorjaar 2017:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2017;

regeling najaar 2017:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2017;

regeling voorjaar 2018:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2018;

regeling najaar 2018:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2018;

regeling voorjaar 2019:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2019;

regeling najaar 2019:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2019;

regeling voorjaar 2020:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2020;

regeling najaar 2020:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020

regeling 2021:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021;

tenderbedrag:

tenderbedrag als bedoeld in de artikelen 19, eerste lid, 36, eerste lid, en 51, eerste lid, van het besluit.

§ 2. Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit

Artikel 2

Voor de regelingen tot en met voorjaar 2020 worden voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel, de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2022 vastgesteld:

 • a. voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op € 0 per kWh;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh.

1

2

3

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 3, eerste lid

Wind op land

0,055

Artikel 9, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp

0,219

Artikel 15, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie AVI

0,107

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

0,056

Artikel 29, eerste lid

Biomassa covergisting, GFT-vergisting en thermische conversie

0,056

1

2

3

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 2, eerste lid

Wind op land

0,055

Artikel 7a, eerste en tweede lid

Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer

0,055

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp

0,219

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 15 kWp en ≤ 100 kWp

0,053

Artikel 15, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

0,107

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

0,056

Artikel 29, eerste lid

Biomassa covergisting, GFT-vergisting en thermische conversie

0,056

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

0,056

1

2

3

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

0,055

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

0,055

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 kWp en ≤ 15 kWp

0,219

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 15 kWp en ≤ 100 kWp

0,053

Artikel 15, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

0,107

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

0,056

Artikel 29, eerste lid

Biomassa covergisting, GFT-vergisting, overige vergisting en thermische conversie

0,056

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

0,056

1

2

3

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 4, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

0,107

Artikel 10, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

0,056

Artikel 16, eerste lid

Waterkracht

0,056

Artikel 21, eerste lid

Biomassa allesvergisting, covergisting en thermische conversie > 10 MW

0,056

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

0,055

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

0,055

Artikel 31, eerste lid

Wind in meer

0,055

Artikel 35, eerste lid

Wind op zee

0,062472

Artikel 40, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15kWp

0,044

Artikel 44, eerste lid

Thermische conversie ≤ 10 MW

0,056

Artikel 48, eerste lid

Osmose

0,056

Artikel 52, eerste lid

Geothermie (WKK)

0,056

Artikel 56, eerste lid

Vrije stroming

0,056

1

2

3

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 4, eerste lid

Waterkracht

0,056

Artikel 9, eerste lid

AWZI, RWZI

0,056

Artikel 14, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

0,055

Artikel 14, eerste lid, onderdeel b

Wind op land < 6 MW windrijk

0,055

Artikel 14, eerste lid, onderdeel c

Wind op land ≥ 6 MW

0,055

Artikel 19, eerste lid

Wind in meer

0,055

Artikel 24, eerste lid

Wind op zee

0,062472

Artikel 28, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp

0,057

Artikel 32, eerste lid

Osmose

0,056

Artikel 36, eerste lid

Vrije stroming

0,056

1

2

3

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht nieuw

0,056

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht renovatie

0,056

Artikel 5, eerste lid

AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse

0,056

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

0,055

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

0,055

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

0,055

Artikel 11, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV)

0,055

Artikel 13, eerste lid

Wind op zee

0,062472

Artikel 15, eerste lid

Osmose

0,056

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

0,056

1

2

3

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht nieuw

0,056

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht renovatie

0,056

Artikel 5, eerste lid

AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse

0,056

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

0,055

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

0,055

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

0,055

Artikel 11, eerste lid

Wind op zee

0,062472

Artikel 13, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV)

0,044

Artikel 15, eerste lid

Osmose

0,056

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

0,056

1

2

3

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht nieuw

0,056

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht renovatie

0,056

Artikel 6

AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse

0,056

Artikel 8

Wind op land

0,044

Artikel 10

Wind op land één op één vervanging

0,044

Artikel 12

Wind op verbindende waterkeringen

0,044

Artikel 14

Wind in meer

0,044

Artikel 16

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

0,035

Artikel 18

Osmose

0,056

Artikel 20

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm

0,056

Artikel 62

Wind op land, overgangsregeling

0,055

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2016

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,057

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,057

Artikel 6

Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse)

0,057

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

0,044

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,044

Artikel 14

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

0,035

Artikel 16

Osmose

0,057

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

0,057

1

2

3

Artikel regeling najaar 2016

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,057

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,057

Artikel 6

Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse)

0,057

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

0,044

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,044

Artikel 14

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

0,035

Artikel 16

Osmose

0,057

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

0,057

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2017

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,057

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,057

Artikel 6

Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse)

0,057

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

0,044

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,044

Artikel 14

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

0,035

Artikel 16

Osmose

0,057

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

0,057

1

2

3

Artikel regeling najaar 2017

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,057

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,057

Artikel 6

Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse)

0,057

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

0,044

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,044

Artikel 14

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

0,035

Artikel 16

Osmose

0,057

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

0,057

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2018

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

0,057

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,057

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,057

Artikel 6

Osmose

0,057

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

0,044

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,044

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

0,035

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

0,082

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp (netlevering)

0,035

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp (niet-netlevering)

0,072

1

2

3

Artikel regeling najaar 2018

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

0,057

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,057

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,057

Artikel 6

Osmose

0,057

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

0,044

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,044

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

0,035

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

0,082

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp (netlevering)

0,035

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp (niet-netlevering)

0,072

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2019

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

0,057

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,057

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,057

Artikel 6

Osmose

0,057

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, < 6,75 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

Wind op primaire waterkeringen, < 6,75 m/s

0,044

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,044

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

0,035

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

0,082

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (netlevering)

0,035

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

0,072

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

0,035

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

0,072

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

0,035

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

0,072

1

2

3

Artikel regeling najaar 2019

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

0,057

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,057

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,057

Artikel 6

Osmose

0,057

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, < 6,75 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

Wind op primaire waterkeringen, < 6,75 m/s

0,044

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,044

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

0,035

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

0,082

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (netlevering)

0,035

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

0,072

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

0,035

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

0,072

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

0,035

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

0,072

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2020

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

0,057

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,057

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,057

Artikel 6

Osmose

0,057

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, < 6,75 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,044

Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

Wind op primaire waterkeringen, < 6,75 m/s

0,044

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,044

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

0,035

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

0,082

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (netlevering)

0,035

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

0,072

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

0,035

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

0,072

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

0,035

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

0,072

Artikel 3

Voor de regelingen vanaf najaar 2020 worden voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel, de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2022 vastgesteld:

 • a. voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de vierde kolom;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh.

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2020

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs voor 2022 in euro/kWh

Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2022 in euro/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

0,057

0,000

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,057

0,000

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,057

0,000

Artikel 6

Osmose

0,057

0,000

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,5 m/s

0,044

0,002

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s

0,044

0,002

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

0,002

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

0,002

Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,044

0,002

Artikel 8, eerste lid, onderdeel f

Wind op land, < 6,75 m/s

0,044

0,002

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,5 m/s, hoogtebeperkt

0,044

0,002

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s, hoogtebeperkt

0,044

0,002

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s, hoogtebeperkt

0,044

0,002

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s, hoogtebeperkt

0,044

0,002

Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s, hoogtebeperkt

0,044

0,002

Artikel 10, eerste lid, onderdeel f

Wind op land, < 6,75 m/s, hoogtebeperkt

0,044

0,002

Artikel 12, eerste lid, onderdeel a

Wind op waterkeringen, ≥ 8,5 m/s

0,044

0,002

Artikel 12, eerste lid, onderdeel b

Wind op waterkeringen, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s

0,044

0,002

Artikel 12, eerste lid, onderdeel c

Wind op waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,044

0,002

Artikel 12, eerste lid, onderdeel d

Wind op waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,044

0,002

Artikel 12, eerste lid, onderdeel e

Wind op waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,044

0,002

Artikel 12, eerste lid, onderdeel f

Wind op waterkeringen, < 6,75 m/s

0,044

0,002

Artikel 14, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,044

0,002

Artikel 16, eerste lid, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

0,035

0,002

Artikel 16, eerste lid, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

0,082

0,000

Artikel 16, eerste lid, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (netlevering)

0,035

0,002

Artikel 16, eerste lid, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

0,072

0,000

Artikel 16, eerste lid, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

0,035

0,002

Artikel 16, eerste lid, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

0,072

0,000

Artikel 16, eerste lid, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

0,035

0,002

Artikel 16, eerste lid, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

0,072

0,000

Artikel 16, eerste lid, onderdeel e

Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, drijvend op water (netlevering)

0,035

0,002

Artikel 16, eerste lid, onderdeel e

Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, drijvend op water (niet-netlevering)

0,072

0,000

Artikel 16, eerste lid, onderdeel f

Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (netlevering)

0,035

0,002

Artikel 16, eerste lid, onderdeel f

Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (niet-netlevering)

0,072

0,000

1

2

3

4

Artikel regeling 2021

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs voor 2022 in euro/kWh

Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2022 in euro/kWh

Artikel 11, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm

0,0566

0,0000

Artikel 11, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,0566

0,0000

Artikel 11, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,0566

0,0000

Artikel 13

Osmose

0,0566

0,0000

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

Wind op land, ≥ 8,5 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3°

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4°

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5°

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6°

Wind op land, < 6,75 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6°

Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3°

Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4°

Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5°

Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6°

Wind op waterkering, < 6,75 m/s

0,0444

0,0020

Artikel 21, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,0444

0,0020

Artikel 23, eerste lid, onderdeel a

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (netlevering)

0,0354

0,0020

Artikel 23, eerste lid, onderdeel a

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (niet-netlevering)

0,0815

0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel b

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land of drijvend op water (netlevering)

0,0354

0,0020

Artikel 23, eerste lid, onderdeel b

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land of drijvend op water (niet-netlevering)

0,0815

0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c

Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (netlevering)

0,0354

0,0020

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c

Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (niet-netlevering)

0,0716

0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d

Zon-PV ≥ 1 MWp, op land (netlevering)

0,0354

0,0020

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d

Zon-PV ≥ 1 MWp, op land (niet-netlevering)

0,0716

0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel e

Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (netlevering)

0,0354

0,0020

Artikel 23, eerste lid, onderdeel e

Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (niet-netlevering)

0,0716

0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel f

Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op land (netlevering)

0,0354

0,0020

Artikel 23, eerste lid, onderdeel f

Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op land (niet-netlevering)

0,0716

0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel g

Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (netlevering)

0,0354

0,0020

Artikel 23, eerste lid, onderdeel g

Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (niet-netlevering)

0,0716

0,0000

Artikel 4

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel, worden de correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor 2022 vastgesteld:

 • a. voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op € 0 per kWh;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh.

1

2

3

Artikel Regeling windenergie op zee 2009

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 2, eerste lid

Wind op zee

0,062119

1

2

3

Artikel Regeling windenergie op zee 2015

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 2

Wind op zee

0,050107

1

2

3

Artikel Regeling windenergie op zee 2016

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 2

Wind op zee

0,050107

1

2

3

Artikel Regeling innovatieve windenergie op zee

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 2, onderdeel a

Innovatieve wind op zee

0,050107

§ 3. Correctiebedragen hernieuwbaar gas

Artikel 5

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel, worden de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2022 vastgesteld:

 • a. voor de energieprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op € 0 per kWh;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh.

1

2

3

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 36, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

0,0191

Artikel 42a, eerste lid

Biomassacovergisting, GFT-vergisting

0,0191

1

2

3

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 44, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

0,0191

Artikel 51, eerste lid

Biomassacovergisting, GFT-vergisting, overige vergisting

0,0191

1

2

3

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 47, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

0,0191

Artikel 54, eerste lid

Biomassacovergisting, GFT-vergisting, overige vergisting

0,0191

1

2

3

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 80, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

0,0191

Artikel 86, eerste lid

Biomassa-allesvergisting, -covergisting, allesvergisting hub, covergisting hub

0,0191

1

2

3

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 49, eerste lid

Biomassa-allesvergisting, -covergisting, allesvergisting hub, covergisting hub

0,0191

Artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting hub en covergisting hub (warmte)

0,0148

Artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting hub en covergisting hub (WKK)

0,0420

Artikel 59, eerste lid

Biomassavergassing

0,0191

Artikel 64, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en covergisting

0,0191

1

2

3

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 37, eerste lid

Allesvergisting, Vergisting en covergisting van dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,0191

Artikel 39, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

0,0191

Artikel 41, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,0191

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

0,0191

1

2

3

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 37, eerste lid

Allesvergisting (hernieuwbaar gas), vergisting en covergisting van dierlijke mest (groen gas) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest (hernieuwbaar gas)

0,0191

Artikel 39, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

0,0191

Artikel 41, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,0191

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

0,0191

1

2

3

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 22

Allesvergisting, vergisting en covergisting van dierlijke mest en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,020

Artikel 24

AWZI, RWZI

0,020

Artikel 26, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,020

Artikel 28, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,020

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2016

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 20, onderdeel a

Allesvergisting

0,020

Artikel 20, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,020

Artikel 20, onderdeel c

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,020

Artikel 22

AWZI, RWZI

0,020

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

0,020

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,020

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,020

1

2

3

Artikel regeling najaar 2016

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 20, onderdeel a

Allesvergisting

0,020

Artikel 20, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,020

Artikel 20, onderdeel c

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,020

Artikel 22

AWZI, RWZI

0,020

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

0,020

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,020

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,020

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2017

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 20, onderdeel a

Allesvergisting

0,019

Artikel 20, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,019

Artikel 20, onderdeel c

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

0,019

Artikel 22

AWZI, RWZI

0,019

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

0,019

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,019

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,019

1

2

3

Artikel regeling najaar 2017

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 20, onderdeel a

Allesvergisting

0,019

Artikel 20, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,019

Artikel 20, onderdeel c

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

0,019

Artikel 22

AWZI, RWZI

0,019

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

0,019

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,019

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,019

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2018

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

0,019

Artikel 16, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,019

Artikel 16, onderdeel c

Vergisting van 100% dierlijke mest ≤ 400 kW

0,019

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

0,019

Artikel 20, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,019

1

2

3

Artikel regeling najaar 2018

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

0,019

Artikel 16, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,019

Artikel 16, onderdeel c

Vergisting van 100% dierlijke mest ≤ 400 kW

0,019

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

0,019

Artikel 20, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,019

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2019

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

0,019

Artikel 16, onderdeel b

Monomestvergisting > 400 kW

0,019

Artikel 16, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400 kW

0,019

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

0,019

Artikel 20

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

0,019

Artikel 22, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,019

1

2

3

Artikel regeling najaar 2019

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

0,019

Artikel 16, onderdeel b

Monomestvergisting > 400 kW

0,019

Artikel 16, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400 kW

0,019

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

0,019

Artikel 20

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

0,019

Artikel 22, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,019

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2020

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

0,019

Artikel 16, onderdeel b

Monomestvergisting > 400 kW

0,019

Artikel 16, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400 kW

0,019

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

0,019

Artikel 20

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

0,019

Artikel 22, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,019

1

2

3

Artikel regeling najaar 2020

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 18, onderdeel a

Allesvergisting

0,019

Artikel 18, onderdeel b

Monomestvergisting > 400 kW

0,019

Artikel 18, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400 kW

0,019

Artikel 20, eerste lid

Biomassavergisting verlengde levensduur

0,019

Artikel 22, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

0,019

Artikel 24

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

0,019

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,019

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Biomassavergassing (uitgezonderd B-hout)

0,019

1

2

3

Artikel regeling 2021

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 25, onderdeel a

Allesvergisting, gas

0,0191

Artikel 25, onderdeel b

Monomestvergisting > 400 kW, gas

0,0191

Artikel 25, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400 kW, gas

0,0191

Artikel 27, onderdeel a

Allesvergisting verlengde levensduur, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

0,0191

Artikel 27, onderdeel b

Allesvergisting verlengde levensduur, gas

0,0191

Artikel 27, onderdeel c

Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

0,0191

Artikel 27, onderdeel d

Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas

0,0191

Artikel 29, eerste lid

RWZI verbeterde slibgisting, gas

0,0191

Artikel 31

RWZI bestaande slibgisting (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

0,0191

Artikel 33, onderdeel a

Biomassavergassing (inclusief B-hout)

0,0191

Artikel 33, onderdeel b

Biomassavergassing (exclusief B-hout)

0,0191

Artikel 6

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel, worden de correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor 2022 vastgesteld:

 • a. voor de energieprijs, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op € 0 per kWh;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: € 0 per kWh.

1

2

3

Artikel Regeling monomestver-gisting 2017

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Monomestvergisting/

gas

0,019

§ 4. Correctiebedragen hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

Artikel 7

Voor de regelingen tot en met voorjaar 2020 worden voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel, de correcties op het basisbedrag voor subsidie vastgesteld:

 • a. voor de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op € 0 per kWh;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh.

1

2

3

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 76, eerste lid

Ketel vaste biomassa

0,0295

Artikel 81, eerste lid

Geothermie (warmte)

0,0148

Artikel 86, eerste lid

Geothermie (WKK)

0,0267

Artikel 91, eerste lid

Biomassa-allesvergisting, co-vergisting

0,0295

Artikel 96, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

0,0281

Artikel 101, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

0,0295

Artikel 106, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa > 10 MW en ≤ 100 MW (WKK)

0,0223

Artikel 106, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

0,0269

Artikel 111, eerste lid, onderdeel a

Biomassa- allesvergisting (WKK)

0,0401

Artikel 111, eerste lid, onderdeel b

Biomassacovergisting (WKK)

0,0401

Artikel 116, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding allesvergisting en thermische conversie

0,0148

Artikel 116, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing biomassacovergisting uitbreiding warmte

0,0000

Artikel 121, eerste lid

Zonthermie

0,0783

Artikel 126, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur biomassa allesvergisting en covergisting (WKK)

0,0402

Artikel 126, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

0,0296

1

2

3

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 60, eerste lid

Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte

0,0230

Artikel 62, eerste lid,

Geothermie warmte ≥ 500 meter diepte en ≥ 2.700 meter diepte

0,0148

Artikel 64, eerste lid

Geothermie gecombineerde opwekking

0,0227

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

0,0280

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

0,0295

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking >10 MW en ≤ 100 MW

0,0215

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking ≤ 10 MW

0,0269

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

0,0148

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

0,0000

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

0,0783

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting gecombineerde opwekking en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking

0,0402

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking

0,0296

Artikel 78, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting warmte en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

0,0148

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting warmte en vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

0,0295

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c, d en e

Allesvergisting gecombineerde opwekking, vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

0,0401

1

2

3

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 60, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte < 5 MWth

0,0295

Artikel 60, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte ≥ 5 MWth

0,0148

Artikel 62, eerste lid

Geothermie warmte ≥ 500 meter diepte en ≥ 3.300 meter diepte

0,0148

Artikel 64, eerste lid

Geothermie gecombineerde opwekking

0,0227

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

0,0280

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

0,0295

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa (WKK) >10 MW en ≤ 100 MW

0,0215

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa (WKK) ≤ 10 MW

0,0269

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

0,0148

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en covergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

0,0000

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

0,0783

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting gecombineerde opwekking en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking

0,0412

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking

0,0296

Artikel 78, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting warmte en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

0,0148

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting warmte en vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

0,0295

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting gecombineerde opwekking en vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking

0,0401

Artikel 80, eerste lid, onderdeel e

vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

0,0565

1

2

3

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, 0,5-5 MWth

0,029

Artikel 30, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

0,016

Artikel 32, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

0,016

Artikel 34, eerste lid

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook en nieuwe capaciteit voor meestook

0,056

Artikel 36

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter en geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter diepte

0,016

Artikel 38

Geothermie, warmtekracht

0,023

Artikel 40, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

0,029

Artikel 42, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie van biomassa, 10-100 MWe

0,021

Artikel 42, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie van biomassa (WKK) ≤ 10 MWe

0,027

Artikel 44, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande allesvergisting, uitbreiding warmte en bestaande thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa, uitbreiding warmte

0,016

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en covergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

0,000

Artikel 46

Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 100 m2

0,078

Artikel 48, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

0,041

Artikel 50, eerste lid

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe

0,030

Artikel 52, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

0,016

Artikel 54, onderdelen a, b en f

Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,029

Artikel 54, onderdelen c en d

Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,040

Artikel 54, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,056

Artikel 56

RWZI – Thermofiele vergisting van secundair slib

0,040

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2016

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

0,029

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

0,015

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

0,015

Artikel 32, eerste lid, onderdeel a

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

0,057

Artikel 32, eerste lid, onderdeel b

Nieuwe capaciteit voor meestook

0,057

Artikel 34, onderdelen a, b en c

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

0,015

Artikel 34, onderdeel d

Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter

0,015

Artikel 36

Geothermie, gecombineerde opwekking

0,019

Artikel 38, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

0,029

Artikel 40, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe

0,025

Artikel 42

Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 200 m2

0,029

Artikel 44, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

0,041

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

0,041

Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe

0,030

Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe, 1 jaar MEP compensatie

0,030

Artikel 48, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

0,015

Artikel 48, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

0,015

Artikel 50, onderdeel a

Warmte allesvergisting

0,029

Artikel 50, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,029

Artikel 50, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

0,040

Artikel 50, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,040

Artikel 50, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,057

Artikel 50, onderdeel f

Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,029

Artikel 52

RWZI – Thermofiele vergisting van secundair slib

0,040

1

2

3

Artikel regeling najaar 2016

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

0,029

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

0,015

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

0,015

Artikel 32, eerste lid, onderdeel a

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

0,057

Artikel 32, eerste lid, onderdeel b

Nieuwe capaciteit voor meestook

0,057

Artikel 34, onderdelen a, b en c

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

0,015

Artikel 34, onderdeel d

Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter

0,015

Artikel 36

Geothermie, gecombineerde opwekking

0,019

Artikel 38, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

0,029

Artikel 40, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe

0,025

Artikel 42

Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 200 m2

0,029

Artikel 44, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

0,041

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

0,041

Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe

0,030

Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe, 1 jaar MEP compensatie

0,030

Artikel 48, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

0,015

Artikel 48, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

0,015

Artikel 50, onderdeel a

Warmte allesvergisting

0,029

Artikel 50, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,029

Artikel 50, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

0,040

Artikel 50, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,040

Artikel 50, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,057

Artikel 50, onderdeel f

Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,029

Artikel 52

RWZI – Thermofiele vergisting van secundair slib

0,040

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2017

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

0,035

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

0,015

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

0,015

Artikel 32, eerste lid, onderdeel a

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

0,057

Artikel 32, eerste lid, onderdeel b

Nieuwe capaciteit voor meestook

0,057

Artikel 34, onderdelen a, b en c

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

0,015

Artikel 34, onderdeel d

Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter

0,015

Artikel 36, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

0,029

Artikel 38, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe

0,019

Artikel 40, eerste lid

Zonthermie

0,035

Artikel 42, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

0,036

Artikel 42, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

0,036

Artikel 44, eerste lid

Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW

0,030

Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

0,015

Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

0,015

Artikel 48, onderdeel a

Warmte allesvergisting

0,029

Artikel 48, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,029

Artikel 48, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

0,034

Artikel 48, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,034

Artikel 48, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

0,054

Artikel 48, onderdeel f

Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

0,029

Artikel 50

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Thermofiele gisting van secundair slib)

0,040

1

2

3

Artikel regeling najaar 2017

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

0,035

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

0,015

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

0,015

Artikel 32, onderdelen, a, b en c

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

0,015

Artikel 32, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter

0,015

Artikel 34, eerste lid

Ketel op vloeibare biomassa

0,029

Artikel 36, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe

0,019

Artikel 38, eerste lid

Zonthermie

0,035

Artikel 40, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

0,036

Artikel 40, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

0,036

Artikel 42, eerste lid

Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW

0,030

Artikel 44, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

0,015

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

0,015

Artikel 46, onderdeel a

Warmte allesvergisting

0,029

Artikel 46, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,029

Artikel 46, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

0,034

Artikel 46, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,034

Artikel 46, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

0,054

Artikel 46, onderdeel f

Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

0,029

Artikel 48

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Thermofiele gisting van secundair slib)

0,040

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2018

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 22, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

0,035

Artikel 22, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

0,029

Artikel 24, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

0,019

Artikel 24, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

0,019

Artikel 24, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter

0,019

Artikel 26, onderdeel a

Warmte allesvergisting

0,029

Artikel 26, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,029

Artikel 26, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

0,043

Artikel 26, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,049

Artikel 26, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

0,067

Artikel 26, onderdeel f

Warmte vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

0,078

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

0,029

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

0,048

Artikel 30, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,029

Artikel 32, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,035

Artikel 34, eerste lid, onderdelen a t/m k

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,019

Artikel 36, eerste lid

Ketel industriële stoom uit houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

0,019

Artikel 38, eerste lid

Brander op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

0,027

1

2

3

Artikel regeling najaar 2018

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 22, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

0,035

Artikel 22, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

0,029

Artikel 24, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

0,019

Artikel 24, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

0,019

Artikel 24, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter

0,019

Artikel 26, onderdeel a

Warmte allesvergisting

0,029

Artikel 26, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,029

Artikel 26, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

0,043

Artikel 26, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,049

Artikel 26, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

0,067

Artikel 26, onderdeel f

Warmte vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

0,078

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

0,029

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

0,048

Artikel 30, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,029

Artikel 32, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,035

Artikel 34, eerste lid, onderdelen a t/m h

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,019

Artikel 36, eerste lid

Ketel industriële stoom uit houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

0,019

Artikel 38, eerste lid

Brander op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

0,027

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2019

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

0,035

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

0,029

Artikel 26, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

0,019

Artikel 26, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

0,019

Artikel 26, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 4.000 meter

0,019

Artikel 28, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

0,029

Artikel 28, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

0,043

Artikel 28, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

0,029

Artikel 28, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

0,043

Artikel 28, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

0,078

Artikel 28, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

0,067

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

0,029

Artikel 30 eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

0,048

Artikel 32, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,029

Artikel 34, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,029

Artikel 36, eerste lid, onderdelen a t/m i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,019

Artikel 38, eerste lid

Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking

0,019

Artikel 40, eerste lid

Ketel op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking voor stadsverwarming

0,015

Artikel 42, eerste lid

Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking

0,019

Artikel 44, eerste lid

Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking

0,027

1

2

3

Artikel regeling najaar 2019

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

0,035

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

0,029

Artikel 26, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

0,019

Artikel 26, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

0,019

Artikel 26, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 4.000 meter

0,019

Artikel 28, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

0,029

Artikel 28, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

0,043

Artikel 28, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

0,029

Artikel 28, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

0,043

Artikel 28, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

0,078

Artikel 28, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

0,067

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

0,029

Artikel 30 eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

0,048

Artikel 32, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,029

Artikel 34, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,029

Artikel 36, eerste lid, onderdelen a t/m i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,019

Artikel 38, eerste lid

Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking

0,019

Artikel 40, eerste lid

Ketel op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking voor stadsverwarming

0,015

Artikel 42, eerste lid

Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking

0,019

Artikel 44, eerste lid

Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking

0,027

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2020

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

0,035

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

0,029

Artikel 26, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

0,019

Artikel 26, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

0,019

Artikel 26, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 4.000 meter

0,019

Artikel 28, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

0,029

Artikel 28, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

0,043

Artikel 28, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

0,029

Artikel 28, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

0,043

Artikel 28, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

0,029

Artikel 28, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

0,067

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

0,029

Artikel 30 eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

0,048

Artikel 32, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,029

Artikel 34, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,029

Artikel 36, eerste lid, onderdelen a t/m i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,019

Artikel 38, eerste lid

Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking

0,019

Artikel 40, eerste lid

Ketel op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking voor stadsverwarming

0,016

Artikel 42, eerste lid

Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking

0,019

Artikel 44, eerste lid

Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking

0,027

Artikel 8

Voor de regelingen vanaf najaar 2020 worden voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel, de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2022 vastgesteld:

 • a. voor de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op € 0 per kWh;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh;

 • d. voor de opbrengsten voortvloeiend uit het systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten, bedoeld in artikel 47, derde lid, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de vierde kolom.

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2020

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Voorlopige correctie ETS 2022 in euro/kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

0,035

0,009

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

0,029

0,009

Artikel 30, onderdelen a en d

Diepe geothermie < 20 MWth, basislast

0,019

0,009

Artikel 30, onderdelen b en e

Diepe geothermie ≥ 20 MWth, basislast

0,019

0,009

Artikel 30, onderdeel c

Diepe geothermie, verwarming gebouwde omgeving

0,019

0,009

Artikel 30, onderdeel f

Diepe geothermie basislast, aanvullende put

0,019

0,009

Artikel 30, onderdeel g

Geothermie, diepte ≥ 4.000 meter

0,019

0,009

Artikel 34, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

0,029

0,009

Artikel 34, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

0,043

0,005

Artikel 34, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

0,029

0,009

Artikel 34, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

0,043

0,005

Artikel 34, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

0,029

0,009

Artikel 34 onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

0,067

0,005

Artikel 36, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting RWZI, warmte

0,029

0,009

Artikel 36, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting RWZI, gecombineerde opwekking

0,048

0,004

Artikel 38, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa

0,029

0,009

Artikel 40, eerste lid, onderdelen a t/m i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa

0,019

0,009

Artikel 42, eerste lid

Grote ketel op B-hout

0,019

0,009

Artikel 44, eerste lid

Ketel stadsverwarming op houtpellets

0,016

0,009

Artikel 46, eerste lid

Stoomketel op houtpellets

0,019

0,009

Artikel 48, eerste lid

Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen

0,027

0,009

Artikel 50, eerste lid

Verlengde levensduur ketel vaste of vloeibare biomassa

0,019

0,009

Artikel 52, eerste lid

Composteringsinstallatie champost

0,029

0,009

1

2

3

4

Artikel regeling 2021

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Voorlopige correctie ETS 2022 in euro/kWh

Artikel 35, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kWth en < 1 MWth

0,0348

0,0093

Artikel 35, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MWth

0,0295

0,0093

Artikel 37, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

0,0295

0,0093

Artikel 37, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

0,0426

0,0048

Artikel 37, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

0,0295

0,0093

Artikel 37, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

0,0430

0,0047

Artikel 37, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

0,0295

0,0093

Artikel 37, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

0,0675

0,0047

Artikel 39, onderdeel a

Allesvergisting verlengde levensduur, warmte

0,0295

0,0093

Artikel 39, onderdeel b

Allesvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking

0,0426

0,0048

Artikel 39, onderdeel c

Monomestvergisting verlengde levensduur, warmte ≤ 400 kW

0,0295

0,0093

Artikel 39, onderdeel d

Monomestvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

0,0675

0,0047

Artikel 41, eerste lid, onderdeel a

RWZI verbeterde slibgisting, warmte

0,0295

0,0093

Artikel 41, eerste lid, onderdeel b

RWZI verbeterde slibgisting, gecombineerde opwekking

0,0479

0,0037

Artikel 43

Ketel op vloeibare biomassa

0,0295

0,0093

Artikel 45, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa

0,0348

0,0093

Artikel 47, eerste lid, onderdeel a

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (4.500 vollasturen)

0,0191

0,0093

Artikel 47, eerste lid, onderdeel b

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.000 vollasturen)

0,0191

0,0093

Artikel 47, eerste lid, onderdeel c

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.500 vollasturen)

0,0191

0,0093

Artikel 47, eerste lid, onderdeel d

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.000 vollasturen)

0,0191

0,0093

Artikel 47, eerste lid, onderdeel e

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.500 vollasturen)

0,0191

0,0093

Artikel 47, eerste lid, onderdeel f

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.000 vollasturen)

0,0191

0,0093

Artikel 47, eerste lid, onderdeel g

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.500 vollasturen)

0,0191

0,0093

Artikel 47, eerste lid, onderdeel h

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.000 vollasturen)

0,0191

0,0093

Artikel 47, eerste lid, onderdeel i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.500 vollasturen)

0,0191

0,0093

Artikel 49, eerste lid

Grote ketel op B-hout

0,0191

0,0093

Artikel 51, eerste lid

Grote ketel op houtpellets voor gebouwde omgeving

0,0148

0,0093

Artikel 53, eerste lid

Grote stoomketel op houtpellets

0,0191

0,0093

Artikel 55

Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen

0,0265

0,0093

Artikel 57, eerste lid

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa verlengde levensduur

0,0191

0,0093

Artikel 59, eerste lid

Composteringsinstallatie champost

0,0295

0,0093

Artikel 61, onderdeel a en d

Diepe geothermie < 20MWth, basislast

0,0191

0,0093

Artikel 61, onderdeel b en e

Diepe geothermie ≥ 20MWth, basislast

0,0191

0,0093

Artikel 61, onderdeel c

Diepe geothermie, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving

0,0191

0,0093

Artikel 61, onderdeel f

Diepe geothermie, basislast, aanvullende put

0,0191

0,0093

Artikel 61, onderdeel g

Ultradiepe geothermie, basislast

0,0191

0,0093

Artikel 9

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel, worden de correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor 2022 vastgesteld:

 • a. voor de energieprijs, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de waarde van garanties van oorsprong, artikel 54, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op € 0 per kWh;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh.

1

2

3

Artikel Regeling monomestvergisting 2017

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2022 in euro/kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Monomestvergisting/ elektriciteit en warmte

0,054

§ 5. Correctiebedragen andere technieken ter vermindering van broeikasgas

Artikel 10

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel, worden de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2022 vastgesteld:

 • a. voor de prijs van het primaire product, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de opbrengsten of vermeden kosten voortvloeiend uit het systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de vierde kolom;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh.

1

2

3

4

Artikel Regeling najaar 2020

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie productprijs 2022 in euro/kWh

Voorlopige correctie ETS 2022 in euro/kWh

Artikel 32, onderdeel a

Ondiepe geothermie, basislast

0,029

0,009

Artikel 32, onderdeel b

Ondiepe geothermie voor verwarming gebouwde omgeving

0,029

0,009

Artikel 54, eerste lid

Thermische energie uit oppervlaktewater

0,035

0,009

Artikel 56, eerste lid

Thermische energie uit drink- of afvalwater

0,035

0,009

Artikel 58, eerste lid

Daglichtkas

0,019

0,009

Artikel 60, eerste lid

Elektroboiler

0,019

0,009

Artikel 62, eerste lid, onderdeel a

Industriële warmtepomp (gesloten)

0,019

0,009

Artikel 62, eerste lid, onderdeel b

Industriële warmtepomp (open)

0,019

0,009

Artikel 64, eerste lid, onderdeel a

Restwarmtebenutting (zonder warmtepomp)

0,019

0,009

Artikel 64, eerste lid, onderdeel b

Restwarmtebenutting (met warmtepomp)

0,019

0,009

Artikel 66

Waterstof uit elektrolyse

0,031

0,000

Artikel 11

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel, worden de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2022 vastgesteld:

 • a. voor de prijs van het primaire product, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de opbrengsten of vermeden kosten voortvloeiend uit het systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de vierde kolom;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de vijfde kolom.

1

2

3

4

5

Artikel regeling 2021

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie productprijs 2022 in euro/kWh

Voorlopige correctie ETS 2022 in euro/kWh

Voorlopige correctie overige correcties 2022 in euro/kWh

Artikel 63, onderdeel a

Ondiepe geothermie, basislast

0,0295

0,0093

0,0000

Artikel 63, onderdeel b

Ondiepe geothermie voor verwarming gebouwde omgeving

0,0295

0,0093

0,0000

Artikel 65, onderdeel a

Thermische energie uit drink- of oppervlaktewater, basislast, verwarming gebouwde omgeving

0,0191

0,0093

0,0000

Artikel 65, onderdeel b

Thermische energie uit drink- of oppervlaktewater, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving

0,0348

0,0093

0,0000

Artikel 65, onderdeel c

Thermische energie uit drink- of oppervlaktewater, directe toepassing

0,0191

0,0093

0,0000

Artikel 67, eerste lid

Thermische energie uit afvalwater, basislast, verwarming gebouwde omgeving

0,0191

0,0093

0,0000

Artikel 69, eerste lid

Daglichtkas

0,0191

0,0093

0,0000

Artikel 71, eerste lid

Zon-PVT systeem

0,0348

0,0093

0,0000

Artikel 73, eerste lid

Elektroboiler

0,0191

0,0093

0,0000

Artikel 75, eerste lid, onderdeel a

Industriële warmtepomp (gesloten)

0,0191

0,0093

0,0000

Artikel 75, eerste lid, onderdeel b

Industriële warmtepomp (open)

0,0191

0,0093

0,0000

Artikel 77, eerste lid, onderdeel a

Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth

0,0191

0,0093

0,0000

Artikel 77, eerste lid, onderdeel b

Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,30 en < 0,40 km/MWth

0,0191

0,0093

0,0000

Artikel 77, eerste lid, onderdeel c

Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,40 en < 0,50 km/MWth

0,0191

0,0093

0,0000

Artikel 77, eerste lid, onderdeel d

Benutting restwarmte, transportleiding ≥ 0,50 km/MWth

0,0191

0,0093

0,0000

Artikel 77, eerste lid, onderdeel e

Restwarmtebenutting (met warmtepomp)

0,0191

0,0093

0,0000

Artikel 81, eerste lid, onderdeel a

Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa

0,0653

0,0000

0,0935

Artikel 81 eerste lid, onderdeel b

Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit monomestvergisting

0,0244

0,0000

0,0935

Artikel 81, eerste lid, onderdeel c

Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit allesvergisting

0,0244

0,0000

0,0935

Artikel 81, eerste lid, onderdeel d

Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, diesel- en benzinevervangers uit hydropyrolyse-olie uit vaste lignocellulose houdende biomassa

0,0625

0,0000

0,0935

Artikel 12

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel, worden de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2022 vastgesteld:

 • a. voor de prijs van het primaire product, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de opbrengsten of vermeden kosten voortvloeiend uit het systeem van verhandelbare emissierechten, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de vierde kolom;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per 1.000 kg broeikasgas.

1

2

3

4

Artikel Regeling najaar 2020

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie productprijs 2022 in euro/1.000 kg broeikasgas

Voorlopige correctie ETS 2022 in euro/1.000 kg broeikasgas

Artikel 68, onderdeel a

Afvang en permanente opslag koolstofdioxide (ten hoogste 4.000 vollasturen)

0,0000

41,385

Artikel 68, onderdeel b

Afvang en permanente opslag koolstofdioxide (ten hoogste 8.000 vollasturen)

0,0000

41,385

Artikel 68, onderdeel c

Afvang en permanente opslag koolstofdioxide (bestaand proces, nieuwe installatie)

0,0000

41,385

Artikel 68, onderdeel d

Afvang en permanente opslag koolstofdioxide (nieuw proces, nieuwe installatie)

0,0000

41,385

1

2

3

4

Artikel regeling 2021

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie productprijs 2022 in euro/1.000 kg broeikasgas

Voorlopige correctie ETS 2022 in euro/1.000 kg broeikasgas

Artikel 83, eerste lid, onderdeel a

CCS – Bestaande CO2-afvang bij bestaande installaties, gedeeltelijke opslag, gasvormig transport

0,0000

41,3852

Artikel 83, eerste lid, onderdeel b

CCS – Bestaande CO2-afvang bij bestaande installaties, gasvormig transport

0,0000

41,3852

Artikel 83, eerste lid, onderdeel c

CCS – Bestaande CO2-afvang bij bestaande installaties, gedeeltelijke opslag, vloeibaar transport

0,0000

41,3852

Artikel 83, eerste lid, onderdeel d

CCS – Bestaande CO2-afvang bij bestaande installaties, vloeibaar transport

0,0000

41,3852

Artikel 83, eerste lid, onderdeel e

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport

0,0000

41,3852

Artikel 83, eerste lid, onderdeel f

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport

0,0000

41,3852

Artikel 83, eerste lid, onderdeel g

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport

0,0000

41,3852

Artikel 83, eerste lid, onderdeel h

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, niet-ETS-bedrijf

0,0000

0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel i

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport

0,0000

41,3852

Artikel 83, eerste lid, onderdeel j

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, niet-ETS-bedrijf

0,0000

0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel k

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport

0,0000

41,3852

Artikel 83, eerste lid, onderdeel l

CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport

0,0000

41,3852

Artikel 83, eerste lid, onderdeel m

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport

0,0000

41,3852

Artikel 83, eerste lid, onderdeel n

CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport

0,0000

41,3852

Artikel 83, eerste lid, onderdeel o

CCS – Bestaande CO2-afvang bij bestaande installaties, gedeeltelijke opslag, gasvormig transport, niet-ETS-bedrijf

0,0000

0,0000

Artikel 83, eerste lid, onderdeel p

CCS – Bestaande CO2-afvang bij bestaande installaties, gedeeltelijke opslag, vloeibaar transport, niet-ETS-bedrijf

0,0000

0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel a

CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, bestaande transportleiding

34,5397

0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel b

CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport

34,5397

0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel c

CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding

34,5397

0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel d

CCU – Bijkomende CO2-afvang bij bestaande installatie, vloeibaar transport

34,5397

0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel e

CCU – Bijkomende CO2-afvang bij bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding

34,5397

0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel f

CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, bestaande transportleiding

34,5397

0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel g

CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport

34,5397

0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel h

CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding

34,5397

0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel i

CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij AVI, gasvormig transport, bestaande transportleiding

34,5397

0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel j

CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij AVI, vloeibaar transport

34,5397

0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel k

CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij AVI, gasvormig transport, nieuwe transportleiding

34,5397

0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel l

CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande biomassa-installatie tuinbouw, gasvormig

34,5397

0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel m

CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande biomassa-installatie tuinbouw, vloeibaar

34,5397

0,0000

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 13

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 14

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 november 2021

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie, D. Yeşilgöz-Zegerius

TOELICHTING

1. Inleiding

Onderhavige Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie (hierna: regeling) is een nadere uitwerking van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (hierna: Besluit SDEK). Op basis van het Besluit SDEK wordt de productie van hernieuwbare energie en andere broeikasgasreducerende maatregelen gestimuleerd door het verschil te subsidiëren tussen de gemiddelde kostprijs en de gemiddelde marktwaarde daarvan. Het subsidiebedrag is het verschil tussen een basisbedrag (de integrale kostprijs van een product) en een correctiebedrag dat gerelateerd is aan onder meer de productprijs.

De correctiebedragen worden jaarlijks opnieuw berekend om zo de ontwikkeling van de marktwaarde mee te nemen in de hoogte van de subsidie. Als de correctie voor energieprijzen lager wordt dan de basisenergieprijs of basisbroeikasgasbedrag dan wordt die correctie gelijkgesteld aan de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag. De basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag, zoals jaarlijks per type technologie bepaald is, is vastgelegd in de afgegeven beschikkingen en blijft de hele subsidieperiode gelijk.

2. Doel

Met deze regeling worden de correctiebedragen voor 2022 vastgesteld waarmee bij de voorschotverlening wordt gerekend. De regeling treedt met ingang van 1 januari 2022 in werking. De (jaarlijks vast te stellen) correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de subsidiebedragen voor 2022 bij de verschillende categorieën productie-installaties.

Correctiebedragen worden vastgesteld per categorie productie-installatie. Daarbij gaat het om hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte, gecombineerde opwekking van gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte en broeikasgasvermindering (CO2-reductie).

De correctiebedragen worden vastgesteld voor producenten aan wie subsidie is verleend op grond van volgende regelingen:

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008;

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009;

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010;

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011;

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012;

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013;

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2014;

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2015;

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2016;

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2016;

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2017;

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2017;

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2018;

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2018;

 • de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2019;

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2019;

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2020;

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie najaar 2020;

 • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021;

 • Regeling monomestvergisting 2017.

 • Regeling innovatieve windenergie op zee;

 • Regeling windenergie op zee 2009;

 • Regeling windenergie op zee 2015;

 • Regeling windenergie op zee 2016.

3. Opzet van deze regeling

De opzet van de regeling is gelijk aan de opzet van de Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021, die de correcties voor de voorschotverlening voor 2021 bevat. Net als in die regeling zijn in onderhavige regeling de correctiebedragen per energiedrager (elektriciteit, gas, warmte en de gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte), per andere technieken ter vermindering van broeikasgas en per jaargang van de SDE, SDE+ en SDE++ opstellingen weergegeven.

Bij alle tabellen geeft de eerste kolom telkens het artikel aan uit één van de betreffende regelingen, waarin een bepaalde categorie van subsidieontvangers wordt aangewezen. In de tweede kolom is een verkorte omschrijving van de desbetreffende categorie opgenomen. Deze kolom is een hulpmiddel, voor de volledige omschrijving wordt verwezen naar het desbetreffende artikel.

De artikelen 2 tot en met 12 bevatten de bedragen voor correctie. De systematiek voor berekening van de definitieve correctiebedragen is hetzelfde als die van de correctiebedragen voor de bevoorschotting. Het enige verschil is dat bij de correctiebedragen voor de bevoorschotting gebruikt wordt gemaakt van de verwachte jaargemiddelde waarde, terwijl bij de definitieve correctiebedragen na afloop van het betreffende kalenderjaar gebruik wordt gemaakt van de daadwerkelijke gerealiseerde jaargemiddelde marktwaarde over het desbetreffende jaar. Deze correctiebedragen kunnen per categorie productie-installatie verschillen. De bedragen zijn opgenomen in kolom 3 en/of 4, of, als het voor alle categorieën nul bedraagt, in het artikel zelf opgenomen.

4. Rekenwijze en uitgangspunten

Bij de vaststelling van de correctiebedragen wordt gebruik gemaakt van de adviezen van het Planbureau voor de Leeromgeving (hierna: PBL) voor de vaststelling van de voorlopige correctiebedragen voor de diverse categorieën productie-installaties. Voor een uitgebreide toelichting op de uitgangspunten, de berekeningswijze en de berekeningen zelf wordt verwezen naar het adviesrapport, dat openbaar is en beschikbaar wordt gesteld via de website van het PBL. Voor een toelichting op de berekeningssystematiek van de subsidiehoogte en het gebruik van correctiebedragen hierbij wordt ook verwezen naar paragraaf 2.5 van de toelichting op het Besluit stimulering duurzame energieproductie (Stb. 2007, 410 en Stb. 2011, 548).

PBL volgt bij de vaststelling van de voorlopige correctiebedragen dezelfde berekeningsmethodiek die is gehanteerd bij de vaststelling van de voorlopige correctiebedragen bij publicatie van de aanwijzingsregelingen. De enige uitzondering hierop is de categorie ketel op vaste of vloeibare biomassa warmte uit het jaar 2013. Voor deze categorie is de berekeningsmethodiek voor het correctiebedrag aangepast van warmte, middel naar warmte, groot.

5. Administratieve lasten

De regeldruk voortvloeiend uit deze ministeriële regeling is slechts in samenhang te zien met de bepalingen uit de overige regelingen die voortvloeien uit het Besluit SDEK, zoals de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie. Bij de wijziging van het Besluit SDEK van 31 augustus 2020 (Stb. 2020, 340) is een uitgebreide toelichting van de administratieve lasten voortvloeiend uit de onderliggende regelingen opgenomen. De administratieve lasten van de regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie zijn hierin geraamd op 0,25% van het subsidiebudget. Deze regeling is qua administratieve lasten vergelijkbaar met de eerdere regelingen tot vaststelling van de correctiebedragen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven