Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type convenant en heeft als identifier "stcrt-2021-44550".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-44550
Jaargang 2021
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-23
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 44550
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek convenant
Taal nl
Titel Convenant BRZO
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties