Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-42215".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Identifier stcrt-2021-42215
Jaargang 2021
Materiële uitwerkingtreding 2022-01-01
Onderwerp Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-09-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 42215
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 23 september 2021, nr. MINBUZA-2021.814449, tot vaststelling van subsidieplafonds op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wijziging OKP 2018-2022 en vaststelling subsidieplafonds vierde kwartaal 2021)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties