Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-01-2021 gepubliceerd door Medemblik. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2021-4207".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Bijlage Situatie De Doorsteek te Wognum|exb-2021-4451
Citeertitel Gemeente Medemblik - Intrekken instellen verplicht fietspad - De Doorsteek te Wognum
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Medemblik
Geo informatie (coördinaten) 130059.821 522275.218
Jaargang 2021
Maker Medemblik
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/3.13/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 1687AN 91
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2021-01-28
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Straatnaam Kerkstraat
Taal nl
Titel Verkeersbesluit intrekken instellen verplicht fietspad De Doorsteek te Wognum
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Verkeersborden G11
Verwijzing stcrt-2021-4207
Volgnummer 4207
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker fietsers
Woonplaats Wognum