Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-06-2021 gepubliceerd door Kapelle. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2021-30520".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 56437.372 387686.746
Geo informatie (gemeente) Kapelle
Jaargang 2021
Maker Kapelle
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.16/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 4421JH 13
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2021-06-16
Referentienummer ontwerpbestemmingsplan Smokkelhoek 2e herziening
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.0678.smokkelhoekHZ002-OW01
Straatnaam Smokkelhoekweg
Taal nl
Titel Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Smokkelhoek 2e herziening (Smokkelhoekweg)
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2021-30520
Volgnummer 30520
Woonplaats Kapelle