Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-06-2021 gepubliceerd door Waddinxveen. De publicatie is van het type Erfgoedwet | Vervreemdingen en heeft als identifier "stcrt-2021-29541".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waddinxveen
Jaargang 2021
Maker Waddinxveen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-ErfgoedwetVervreemdingen-Web-ZM/2.13/xml/MC-DRP-ErfgoedwetVervreemdingen-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2021-06-09
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Erfgoedwet | Vervreemdingen
Taal nl
Titel Voornemen aanwijzen gemeentelijk monument Zuidkade 33
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2021-29541
Volgnummer 29541