Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2021 gepubliceerd door Veere. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2021-27116".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 22399 394410
Geo informatie (gemeente) Veere
Jaargang 2021
Maker Veere
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.16/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 4374SC 50
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2021-06-02
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.0717.0172WPBouker50Zou-OW01
Straatnaam Boudewijnskerke
Taal nl
Titel Ontwerp wijzigingsplan Boudewijnskerke 50 te Zoutelande
Type ruimtelijk plan wijzigings- of uitwerkingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2021-27116
Volgnummer 27116
Woonplaats Zoutelande