Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 29 maart 2021, nr. WJZ/ 21067978, tot vaststelling van de definitieve correcties voor de stimulering van duurzame energieproductie en klimaattransitie in het jaar 2020 (Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikelen 14, vierde lid, 22, vierde lid, 31, vierde lid, 39, vierde lid, 47, vierde lid, 54, vierde lid, en 55i, derde lid, van het Besluit stimulering duurzame energie productie en klimaattransitie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

basisbedrag:

het basisbedrag, bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, 28, eerste lid of artikel 44, eerste lid van het besluit;

besluit:

Besluit stimulering duurzame energieproductie;

regeling 2008:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008;

regeling 2009:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009;

regeling 2010:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010;

regeling 2011:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011;

regeling 2012:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012;

regeling 2013:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013;

regeling 2014:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2014;

regeling 2015:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2015;

regeling voorjaar 2016:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2016;

regeling najaar 2016:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2016;

regeling voorjaar 2017:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2017;

regeling najaar 2017:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2017;

regeling voorjaar 2018:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2018;

regeling najaar 2018:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2018;

regeling voorjaar 2019:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2019;

regeling najaar 2019:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2019;

regeling najaar 2020:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020;

tenderbedrag:

het tenderbedrag, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het besluit.

§ 2. Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit

Artikel 2

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2020 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling 2008

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

  Artikel 3, eerste lid

  Wind op land

  € 0,050 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 9, eerste lid

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp

  € 0,222 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 15, eerste lid

  Afvalverbrandingsinstallatie AVI

  € 0,093 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 22, eerste lid

  Stortgas, AWZI, RWZI

  € 0,045 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 29, eerste lid

  Biomassa covergisting, GFT-vergisting en thermische conversie

  € 0,045 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling 2009

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

  Artikel 2, eerste lid

  Wind op land < 6 MW

  € 0,049 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 7a, eerste en tweede lid

  Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer

  € 0,050 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp

  € 0,222 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 15 kWp en ≤ 100 kWp

  € 0,053 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 15, eerste lid

  Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

  € 0,092 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 22, eerste lid

  Stortgas, AWZI, RWZI

  € 0,044 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 29, eerste lid

  Biomassa covergisting, GFT-vergisting en thermische conversie

  € 0,044 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 35, eerste lid

  Waterkracht

  € 0,044 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling 2010

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

  Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

  Wind op land < 6 MW

  € 0,049 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

  Wind op land ≥ 6 MW

  € 0,050 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 kWp en ≤ 15 kWp

  € 0,222 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 15 kWp en ≤ 100 kWp

  € 0,053 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 15, eerste lid

  Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

  € 0,090 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 22, eerste lid

  Stortgas, AWZI, RWZI

  € 0,044 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 29, eerste lid

  Biomassa covergisting, GFT-vergisting, overige vergisting en thermische conversie

  € 0,044 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 35, eerste lid

  Waterkracht

  € 0,044 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling 2011

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

  Artikel 4, eerste lid

  Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

  € 0,081 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid

  Stortgas, AWZI, RWZI

  € 0,041 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16, eerste lid

  Waterkracht

  € 0,041 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 21, eerste lid

  Biomassa allesvergisting, co-vergisting en thermische conversie > 10 MW

  € 0,041 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

  Wind op land < 6 MW

  € 0,046 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

  Wind op land ≥ 6 MW

  € 0,047 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 31, eerste lid

  Wind in meer

  € 0,047 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 35, eerste lid

  Wind op zee

  € 0,048050 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 40, eerste lid

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15kWp

  € 0,044 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 44, eerste lid

  Thermische conversie ≤ 10 MW

  € 0,041 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 48, eerste lid

  Osmose

  € 0,041 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 52, eerste lid

  Geothermie (WKK)

  € 0,041 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 56, eerste lid

  Vrije stroming

  € 0,041 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling 2012

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

  Artikel 4, eerste lid

  Waterkracht

  € 0,045 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 9, eerste lid

  AWZI, RWZI

  € 0,045 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, eerste lid, onderdeel a

  Wind op land < 6 MW

  € 0,050 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, eerste lid, onderdeel b

  Wind op land < 6 MW windrijk

  € 0,051 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, eerste lid, onderdeel c

  Wind op land ≥ 6 MW

  € 0,052 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 19, eerste lid

  Wind in meer

  € 0,052 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 24, eerste lid

  Wind op zee

  € 0,052623 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, eerste lid

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp

  € 0,057 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 32, eerste lid

  Osmose

  € 0,045 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 36, eerste lid

  Vrije stroming

  € 0,045 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling 2013

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

  Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

  Waterkracht nieuw

  € 0,047 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

  Waterkracht renovatie

  € 0,047 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 5, eerste lid

  AWZI of RWZI thermische drukhydrolyse

  € 0,047 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

  Wind op land < 6 MW

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

  Wind op land ≥ 6 MW

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 9, eerste lid

  Wind in meer

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 11, eerste lid

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV)

  € 0,055 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 13, eerste lid

  Wind op zee

  € 0,054994 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 15, eerste lid

  Osmose

  € 0,047 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 17, eerste lid

  Vrije stromingsenergie

  € 0,047 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling 2014

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

  Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

  Waterkracht nieuw

  € 0,040 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

  Waterkracht renovatie

  € 0,040 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 5, eerste lid

  AWZI of RWZI thermische drukhydrolyse

  € 0,040 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

  Wind op land < 6 MW

  € 0,045 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

  Wind op land ≥ 6 MW

  € 0,045 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 9, eerste lid

  Wind in meer

  € 0,045 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 11, eerste lid

  Wind op zee

  € 0,045877 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 13, eerste lid

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV)

  € 0,044 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 15, eerste lid

  Osmose

  € 0,040 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 17, eerste lid

  Vrije stromingsenergie

  € 0,040 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling 2015

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

  Artikel 4, eerste lid, onderdeel a

  Waterkracht nieuw

  € 0,036 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 4, eerste lid, onderdeel b

  Waterkracht renovatie

  € 0,036 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 6

  AWZI of RWZI thermische drukhydrolyse

  € 0,036 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8

  Wind op land

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10

  Wind op land één op één vervanging

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 12

  Wind op verbindende waterkeringen

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14

  Wind in meer

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

  € 0,035 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 18

  Osmose

  € 0,036 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 20

  Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm

  € 0,036 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 62

  Wind op land, overgangsregeling

  € 0,037 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling voorjaar 2016

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 4, onderdeel a

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

  € 0,039 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 4, onderdeel b

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

  € 0,039 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 6

  AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse

  € 0,039 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

  Wind op land, ≥ 8 m/s

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

  Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

  Wind op land, ≥ 7,0 en <  7,5 m/s

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

  Wind op land, < 7,0 m/s

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

  Wind op primaire waterkering, ≥ 8 m/s

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

  Wind op primaire waterkering, ≥ 7,5 en < 8 m/s

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

  Wind op primaire waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

  Wind op primaire waterkering, < 7,0 m/s

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 12, eerste lid

  Wind in meer, water ≥ 1 km2

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14

  Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 15 kWp en aansluiting 3*80A

  € 0,035 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16

  Osmose

  € 0,039 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 18

  Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

  € 0,039 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling najaar 2016

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 4, onderdeel a

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

  € 0,039 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 4, onderdeel b

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

  € 0,039 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 6

  AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse

  € 0,039 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

  Wind op land, ≥ 8 m/s

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

  Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

  Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

  Wind op land, < 7,0 m/s

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

  Wind op primaire waterkering, ≥ 8 m/s

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

  Wind op primaire waterkering, ≥ 7,5 en < 8 m/s

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

  Wind op primaire waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

  Wind op primaire waterkering, < 7,0 m/s

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 12, eerste lid

  Wind in meer

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

  € 0,035 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16

  Osmose

  € 0,039 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 18

  Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

  € 0,039 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling

  voorjaar 2017

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 4, onderdeel a

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 4, onderdeel b

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 6

  AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

  Wind op land, ≥ 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

  Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

  Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

  Wind op land, < 7,0 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

  Wind op primaire waterkering, ≥ 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

  Wind op primaire waterkering, ≥ 7,5 en < 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

  Wind op primaire waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

  Wind op primaire waterkering, < 7,0 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 12, eerste lid

  Wind in meer, water ≥ 1 km2

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14

  Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

  € 0,026 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16

  Osmose

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 18

  Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling najaar 2017

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 4, onderdeel a

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 4, onderdeel b

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 6

  AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

  Wind op land, ≥ 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

  Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

  Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

  Wind op land, > 7,0 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

  Wind op primaire waterkering, ≥ 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

  Wind op primaire waterkering, ≥ 7,5 en < 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

  Wind op primaire waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

  Wind op primaire waterkering, > 7,0 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 12, eerste lid

  Wind in meer, water ≥ 1 km2

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdelen a en b

  Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

  € 0,026 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16

  Osmose

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 18

  Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling voorjaar 2018

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 4, onderdeel a

  Waterkracht, valhoogte < 50 waaronder vrije stroming en golfenergie

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 4, onderdeel b

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 4, onderdeel c

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 6

  Osmose

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

  Wind op land, ≥ 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

  Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

  Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

  Wind op land, < 7,0 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

  Wind op primaire waterkering, ≥ 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

  Wind op primaire waterkering, ≥ 7,5 en < 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

  Wind op primaire waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

  Wind op primaire waterkering, < 7,0 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 12, eerste lid

  Wind in meer, water ≥ 1 km2

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel a

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 15 kWp en < 1MWp aansluiting >3*80A (netlevering)

  € 0,022 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel a

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 15 kWp en < 1MWp aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

  € 0,064 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel b

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp (netlevering)

  € 0,022 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel b

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp (niet-netlevering)

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling najaar 2018

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 4, onderdeel a

  Waterkracht, valhoogte < 50 waaronder vrije stroming en golfenergie

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 4, onderdeel b

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 4, onderdeel c

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 6

  Osmose

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

  Wind op land, ≥ 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

  Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

  Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

  Wind op land, < 7,0 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

  Wind op primaire waterkering, ≥ 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

  Wind op primaire waterkering, ≥ 7,5 en < 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

  Wind op primaire waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

  Wind op primaire waterkering, < 7,0 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 12, eerste lid

  Wind in meer, water ≥ 1 km2

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel a

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 15 kWp en < 1MWp aansluiting >3*80A (netlevering)

  € 0,022 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel a

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 15 kWp en < 1MWp aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

  € 0,064 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel b

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp (netlevering)

  € 0,022 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel b

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp (niet-netlevering)

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling voorjaar 2019

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 4, onderdeel a

  Waterkracht, valhoogte < 50 waaronder vrije stroming en golfenergie

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 4, onderdeel b

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 4, onderdeel c

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 6

  Osmose

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

  Wind op land, ≥ 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

  Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

  Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

  Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

  Wind op land, < 6,75 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

  Wind op primaire waterkering, ≥ 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

  Wind op primaire waterkering, ≥ 7,5 en < 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

  Wind op primaire waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

  Wind op primaire waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

  Wind op primaire waterkering, < 6,75 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 12, eerste lid

  Wind in meer, water ≥ 1 km2

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel a

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 15 kWp en < 1MWp aansluiting >3*80A (netlevering)

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel a

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 15 kWp en < 1MWp aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

  € 0,064 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel b

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem, (netlevering)

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel b

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp, gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel c

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp, niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel c

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV)≥ 1 MWp, niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel d

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel d

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling

  Najaar 2019

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 4, onderdeel a

  Waterkracht, valhoogte < 50 waaronder vrije stroming en golfenergie

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 4, onderdeel b

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 4, onderdeel c

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 6

  Osmose

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

  Wind op land, ≥ 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

  Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

  Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

  Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

  Wind op land, < 6,75 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

  Wind op primaire waterkering, ≥ 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

  Wind op primaire waterkering, ≥ 7,5 en < 8 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

  Wind op primaire waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

  Wind op primaire waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

  Wind op primaire waterkering, < 6,75 m/s

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 12, eerste lid

  Wind in meer, water ≥ 1 km2

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel a

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 15 kWp en < 1MWp aansluiting >3*80A (netlevering)

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel a

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 15 kWp en < 1MWp aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

  € 0,064 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel b

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem, (netlevering)

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel b

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp, gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel c

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp, niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel c

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp, niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel d

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel d

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling voorjaar 2020

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 4, onderdeel a

  Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

  € 0,035 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 4, onderdeel b

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

  € 0,035 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 4, onderdeel c

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

  € 0,035 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 6

  Osmose

  € 0,035 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

  Wind op land, ≥ 8,0 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

  Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

  Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

  Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

  Wind op land, < 6,75 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

  Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

  Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

  Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

  Wind op primaire waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

  Wind op primaire waterkeringen, < 6,75 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 12, eerste lid

  Wind in meer, water ≥ 1 km2

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel a

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel a

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

  € 0,064 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel b

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (netlevering)

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel b

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel c

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel c

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel d

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, onderdeel d

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2020 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag, voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag, en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van het besluit, het in de vijfde kolom genoemde bedrag.

  1

  2

  3

  4

  5

  Artikel regeling najaar 2020

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel c, van het besluit

  Artikel 4, onderdeel a

  Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

  € 0,035 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 4, onderdeel b

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

  € 0,035 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 4, onderdeel c

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

  € 0,035 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 6

  Osmose

  € 0,035 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

  Wind op land, ≥ 8,5 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

  Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

  Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

  Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

  Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 8, eerste lid, onderdeel f

  Wind op land, < 6,75 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

  Wind op land, ≥ 8,5 m/s, hoogtebeperkt

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

  Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s, hoogtebeperkt

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

  Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s, hoogtebeperkt

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

  Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s, hoogtebeperkt

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

  Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s, hoogtebeperkt

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 10, eerste lid, onderdeel f

  Wind op land, < 6,75 m/s, hoogtebeperkt

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 12, eerste lid, onderdeel a

  Wind op waterkeringen, ≥ 8,5 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 12, eerste lid, onderdeel b

  Wind op waterkeringen, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 12, eerste lid, onderdeel c

  Wind op waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 12, eerste lid, onderdeel d

  Wind op waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 12, eerste lid, onderdeel e

  Wind op waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 12, eerste lid, onderdeel f

  Wind op waterkeringen, < 6,75 m/s

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 14, eerste lid

  Wind in meer, water ≥ 1 km2

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16, eerste lid, onderdeel a

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16, eerste lid, onderdeel a

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

  € 0,064 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16, eerste lid, onderdeel b

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (netlevering)

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16, eerste lid, onderdeel b

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16, eerste lid, onderdeel c

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16, eerste lid, onderdeel c

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16, eerste lid, onderdeel d

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16, eerste lid, onderdeel d

  Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16, eerste lid, onderdeel e

  Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, drijvend op water (netlevering)

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16, eerste lid, onderdeel e

  Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, drijvend op water (niet-netlevering)

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16, eerste lid, onderdeel f

  Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (netlevering)

  € 0,029 per kWh

  € 0,002 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 16, eerste lid, onderdeel f

  Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (niet-netlevering)

  € 0,054 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0 per kWh

Artikel 3

De correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2020 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2009

Omschrijving categorie

Correctie op grond van artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op zee

€ 0,051150

per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2015

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2

Wind op zee

€ 0,029000 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2016

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2

Wind op zee

€ 0,030000 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel Regeling innovatieve windenergie op zee

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, onderdeel a

Innovatieve wind op zee

€ 0,028732 per kWh

€ 0 per kWh

§ 3. Correctie op grond van hernieuwbaar gas

Artikel 4

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2020 vastgesteld voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctie op grond van artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 36, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0182 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42a, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting

€ 0,0182 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctie op grond van artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 44, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0182 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 51, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting

€ 0,0182 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctie op grond van artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 47, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0182 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting

€ 0,0182 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctie op grond van artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 80, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0182 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 86, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,0182 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctie op grond van artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 49, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,0191 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (warmte)

€ 0,0148 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (WKK)

€ 0,0346 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 59, eerste lid

Biomassa vergassing (≥95% biogeen)

€ 0,0191 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 64, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en co-vergisting

€ 0,0191 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctie op grond van artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 37, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, vergisting en co-vergisting dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,0182 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 39, eerste lid

AWZI, RWZI

€ 0,0182 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 41, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 0,0182 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,0182 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctie op grond van artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 37, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, vergisting en co-vergisting dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,0182 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 39, eerste lid

AWZI, RWZI

€ 0,0182 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 41, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 0,0182 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,0182 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Correctie op grond van artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 22

Biomassavergisting allesvergisting, vergisting en co-vergisting dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24

AWZI, RWZI

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid,

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2016

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 20, onderdeel a

Biomassavergisting allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel b

Biomassavergisting vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel c

Biomassavergisting vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22

AWZI, RWZI

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2016

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 20, onderdeel a

Biomassavergisting allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel b

Biomassavergisting vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel c

Biomassavergisting vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22

AWZI, RWZI

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2017

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 20, onderdeel a

Biomassavergisting allesvergisting

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel b

Biomassavergisting vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel c

Biomassavergisting vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22

AWZI, RWZI

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2017

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 20, onderdeel a

Biomassavergisting allesvergisting

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel b

Biomassavergisting vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel c

Biomassavergisting vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22

AWZI, RWZI

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2018

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Biomassavergisting allesvergisting

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Biomassavergisting vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Verbeterde slibgisting bij RWZI

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2018

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Biomassavergisting allesvergisting

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Biomassavergisting vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Verbeterde slibgisting bij RWZI

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2019

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Monomestvergisting > 400kW

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400kW

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij RWZI

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2019

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Monomestvergisting > 400kW

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400kW

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij RWZI,

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2020

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Monomestvergisting > 400 kW

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400 kW

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2020

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 18, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, onderdeel b

Monomestvergisting > 400 kW

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400 kW

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, eerste lid

Biomassavergisting verlengde levensduur

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Biomassavergassing (uitgezonderd B-hout)

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2020 vastgesteld voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling monomestver-gisting 2017

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 39, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 39, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Monomestvergisting/gas

€ 0,018 per kWh

€ 0 per kWh

§ 4. Correctiebedragen hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

Artikel 6

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2020, vastgesteld voor wat betreft de elektriciteits- of energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit het in de vierde kolom genoemde bedrag.

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling 2012

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van artikel 47, eerste lid, onderdeel a

  Correctie op grond van artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c

  Artikel 76, eerste lid

  Ketel vaste biomassa (warmte)

  € 0,0281 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 81, eerste lid

  Geothermie (warmte)

  € 0,0148 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 86, eerste lid

  Geothermie (WKK)

  € 0,0234 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 91, eerste lid

  Biomassavergisting allesvergisting, vergisting en co-vergisting

  € 0,0281 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 96, eerste lid

  Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

  € 0,0281 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 101, eerste lid

  Ketel vloeibare biomassa (warmte)

  € 0,0281 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 106, eerste lid, onderdeel a

  Thermische conversie biomassa > 10 MW ≤ 100 MW (WKK)

  € 0,0205 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 106, eerste lid, onderdeel b

  Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

  € 0,0238 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 111, eerste lid, onderdeel a

  Biomassavergisting allesvergisting (WKK)

  € 0,0335 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 111, eerste lid onderdeel b

  Biomassavergisting vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

  € 0,0331 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 116, eerste lid, onderdelen a en c

  Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

  € 0,0148 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 116, eerste lid, onderdeel b

  Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting dierlijke mest uitbreiding warmte

  € 0 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 121, eerste lid

  Zonthermie

  € 0,0744 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 126, eerste lid, onderdelen a en b

  Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

  € 0,0335 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 126, eerste lid, onderdeel c

  Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

  € 0,0256 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling 2013

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van artikel 47, eerste lid, onderdeel a

  Correctie op grond van artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c

  Artikel 60, eerste lid

  Ketel vaste of vloeibare biomassa (warmte)

  € 0,0230 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 62, eerste lid

  Geothermie (warmte)

  € 0,0142 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 64, eerste lid

  Geothermie (WKK)

  € 0,0198 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 66, eerste lid

  Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

  € 0,0272 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 68, eerste lid

  Ketel vloeibare biomassa (warmte)

  € 0,0281 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

  Thermische conversie biomassa >10 MW en ≤ 100 MW (WKK)

  € 0,0187 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

  Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

  € 0,0234 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

  Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

  € 0,0142 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

  Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting dierlijke mest uitbreiding warmte

  € 0 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 74, eerste lid

  Zonthermie

  € 0,0744 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

  Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

  € 0,0342 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

  Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

  € 0,0256 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 78, eerste lid

  Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte)

  € 0,0142 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

  Allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte)

  € 0,0281 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 80, eerste lid, onderdelen c, d en e

  Biomassavergisting allesvergisting (WKK), vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest (WKK)

  € 0,0338 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling 2014

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van artikel 47, eerste lid, onderdeel a

  Correctie op grond van artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c

  Artikel 60, eerste lid, onderdeel a

  Ketel vaste of vloeibare biomassa (< 5 MWth)

  € 0,0281 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 60, eerste lid, onderdeel b

  Ketel vaste of vloeibare biomassa (≥ 5 MWth)

  € 0,0142 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 62, eerste lid

  Geothermie (warmte)

  € 0,0142 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 64, eerste lid

  Geothermie (WKK)

  € 0,0191 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 66, eerste lid

  Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

  € 0,0272 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 68, eerste lid

  Ketel vloeibare biomassa (warmte)

  € 0,0281 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

  Thermische conversie biomassa >10 MW en ≤ 100 MW (WKK)

  € 0,0184 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

  Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

  € 0,0216 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

  Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

  € 0,0142 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

  Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting dierlijke mest uitbreiding warmte

  € 0 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 74, eerste lid

  Zonthermie

  € 0,0744 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

  Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

  € 0,0306 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

  Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

  € 0,0234 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 78, eerste lid

  Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte)

  € 0,0142 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

  Allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte)

  € 0,0281 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 80, eerste lid, onderdelen c en d

  Biomassavergisting allesvergisting (WKK), vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

  € 0,0299 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 80, eerste lid, onderdeel e

  Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

  € 0,0400 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling 2015

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van artikel 47, eerste lid, onderdeel a

  Correctie op grond van artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c

  Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

  Ketel vaste of vloeibare biomassa (< 5 MWth)

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 30, eerste lid, onderdeel b

  Ketel vaste of vloeibare biomassa (≥ 5 MWth)

  € 0,016 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 32, eerste lid

  Industriële stroomproductie uit houtpellets (warmte)

  € 0,016 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 34, eerste lid

  Bestaande capaciteit voor bij- en meestook en nieuwe capaciteit voor meestook

  € 0,036 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 36

  Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter en geothermische warmte, diepte ≥ 3500 meter diepte

  € 0,016 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 38

  Geothermie, warmtekracht

  € 0,019 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 40, eerste lid

  Ketel vloeibare biomassa (warmte)

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 42, eerste lid, onderdeel a

  Thermische conversie biomassa >10 MW en ≤ 100 MW (WKK)

  € 0,019 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 42, eerste lid, onderdeel b

  Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

  € 0,022 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 44, eerste lid, onderdelen a en c

  Bestaande allesvergisting, uitbreiding warmte en bestaande thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa, uitbreiding warmte

  € 0,016 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

  Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting dierlijke mest uitbreiding warmte

  € 0 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 46

  Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 100 m2

  € 0,074 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 48, eerste lid

  Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 50, eerste lid

  Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe

  € 0,023 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 52, eerste lid

  Verlengde levensduur allesvergisting warmte en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

  € 0,016 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 54, onderdelen a, b en f

  Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 54, onderdelen c en d

  Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 54, onderdeel e

  Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

  € 0,036 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 56

  RWZI - Thermofiele gisting van secundair slib

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling voorjaar

  2016

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

  Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

  Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 30, eerste lid

  Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 32, eerste lid, onderdeel a

  Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

  € 0,039 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 32, eerste lid, onderdeel b

  Nieuwe capaciteit voor meestook

  € 0,039 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 34, onderdelen a, b, c en d

  Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter en geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 36

  Geothermie (WKK)

  € 0,017 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 38, eerste lid

  Ketel vloeibare biomassa warmte

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 40, eerste lid

  Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe

  € 0,020 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 42

  Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 200 m2

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 44, eerste lid, onderdeel a

  Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

  Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

  Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa ≤ 50 MWe

  € 0,023 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

  Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa ≤ 50 MWe, 1 jaar MEP compensatie

  € 0,023 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 48, eerste lid, onderdeel a

  Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 48, eerste lid, onderdeel b

  verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 50, onderdelen a, b en f

  Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 50, onderdelen c en d

  Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 50, onderdeel e

  Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

  € 0,039 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 52

  RWZI - Thermofiele vergisting van secundair slib

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling najaar

  2016

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

  Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

  Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 30, eerste lid

  Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 32, eerste lid, onderdeel a

  Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

  € 0,039 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 32, eerste lid, onderdeel b

  Nieuwe capaciteit voor meestook

  € 0,039 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 34, onderdelen a, b, c en d

  Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter en geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 36

  Geothermie, gecombineerde opwekking

  € 0,017 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 38, eerste lid

  Ketel vloeibare biomassa warmte

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 40, eerste lid

  Thermische conversie van biomassa, ≤100 MWe

  € 0,020 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 42

  Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 200 m2

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 44, eerste lid

  Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

  Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa ≤ 50 MWe

  € 0,023 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

  Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa ≤ 50 MWe, 1 jaar MEP compensatie

  € 0,023 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 48, eerste lid, onderdelen a en b

  Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 50, onderdelen a, b en f

  Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 50, onderdelen c en d

  Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 50, onderdeel e

  Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

  € 0,039 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 52

  RWZI - Thermofiele vergisting van secundair slib

  € 0,029 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling voorjaar

  2017

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

  Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

  Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 30, eerste lid

  Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 32, eerste lid, onderdeel a

  Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 32, eerste lid, onderdeel b

  Nieuwe capaciteit voor meestook

  € 0,032 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 34, onderdelen a, b en c

  Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 34, onderdeel d

  Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter diepte

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 36, eerste lid

  Ketel vloeibare biomassa

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 38, eerste lid

  Thermische conversie van biomassa, ≤100 MWe

  € 0,016 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 40, eerste lid

  Zonthermie

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 42, eerste lid, onderdeel a

  Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

  € 0,023 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 42, eerste lid, onderdeel b

  Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

  € 0,023 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 44, eerste lid

  Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa ≤ 50 MWe

  € 0,021 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

  Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

  Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 48, onderdelen a, b en f

  Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 48, onderdelen c en d

  Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

  € 0,023 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 48, onderdeel e

  Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

  € 0,031 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 50

  RWZI - Thermofiele vergisting van secundair slib

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling najaar

  2017

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

  Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

  Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 30, eerste lid

  Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 32, onderdelen a, b en c

  Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 32, onderdeel d

  Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter diepte

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 34, eerste lid

  Ketel vloeibare biomassa

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 36, eerste lid

  Thermische conversie van biomassa, ≤100 MWe

  € 0,016 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 38, eerste lid

  Zonthermie

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 40, eerste lid, onderdeel a

  Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

  € 0,023 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 40, eerste lid, onderdeel b

  Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

  € 0,023 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 42, eerste lid

  Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe

  € 0,021 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 44, eerste lid, onderdeel a

  Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

  Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 46, onderdelen a, b en f

  Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 46, onderdelen c en d

  Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

  € 0,023 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 46, onderdeel e

  Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

  € 0,031 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 48

  RWZI - Thermofiele vergisting van secundair slib

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling voorjaar

  2018

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 22, eerste lid, onderdeel a

  Zonthermie, ≥ 140 kW en < 1 MW

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 22, eerste lid, onderdeel b

  Zonthermie, ≥ 1 MW

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 24, onderdelen a, b en c

  Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 24, onderdeel d

  Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdelen a en b

  Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdeel c

  Gecombineerde opwekking allesvergisting

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdeel d

  Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdeel e

  Gecombineerde opwekking vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

  € 0,053 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdeel f

  Warmte vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

  € 0,074 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

  Verbeterde slibgisting bij RWZI (warmte)

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

  Verbeterde slibgisting bij RWZI (WKK)

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 30, eerste lid

  Ketel vloeibare biomassa (warmte en WKK)

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 32, eerste lid

  Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK)

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 34, eerste lid, onderdelen a t/m k

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK)

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 36, eerste lid

  Ketel industriële stoom uit houtpellets (warmte en WKK)

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 38, eerste lid

  Brander op houtpellets (warmte en WKK)

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling najaar

  2018

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 22, eerste lid, onderdeel a

  Zonthermie, ≥ 140 kW en < 1 MW

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 22, eerste lid, onderdeel b

  Zonthermie, ≥ 1 MW

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 24, onderdelen a, b en c

  Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 24, onderdeel d

  Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdelen a en b

  Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdeel c

  Gecombineerde opwekking allesvergisting

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdeel d

  Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdeel e

  Gecombineerde opwekking vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

  € 0,053 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdeel f

  Warmte vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

  € 0,074 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

  Verbeterde slibgisting bij RWZI (warmte)

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

  Verbeterde slibgisting bij RWZI (WKK)

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 30, eerste lid

  Ketel vloeibare biomassa (warmte en WKK)

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 32, eerste lid

  Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK)

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 34, eerste lid, onderdelen a t/m h

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK)

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 36, eerste lid

  Ketel industriële stoom uit houtpellets (warmte en WKK)

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 38, eerste lid

  Brander op houtpellets (warmte en WKK)

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling voorjaar

  2019

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

  Zonthermie, ≥ 140 kW en < 1 MW

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

  Zonthermie, ≥ 1 MW

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdelen a, en b

  Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdeel c

  Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdeel d

  Geothermische warmte, diepte ≥ 4.000 meter

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, onderdeel a

  Warmte, allesvergisting

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, onderdeel b

  Gecombineerde opwekking, allesvergisting

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, onderdeel c

  Monomestvergisting, warmte > 400 kW

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, onderdeel d

  Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

  € 0,030 per kWh

   

  Artikel 28, onderdeel e

  Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

  € 0,074 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, onderdeel f

  Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

  € 0,053 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

  Verbeterde slibgisting bij RWZI (warmte)

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 30, eerste lid, onderdeel b

  Verbeterde slibgisting bij RWZI (WKK)

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 32, eerste lid

  Ketel vloeibare biomassa (warmte en WKK)

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 34, eerste lid

  Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK)

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 36, eerste lid, onderdelen a t/m i

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK)

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 38, eerste lid

  Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 40, eerste lid

  Ketel stadsverwarming op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 42, eerste lid

  Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 44, eerste lid

  Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling najaar

  2019

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

  Zonthermie, ≥ 140 kW en < 1 MW

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

  Zonthermie, ≥ 1 MW

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdelen a, en b

  Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdeel c

  Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdeel d

  Geothermische warmte, diepte ≥ 4.000 meter

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, onderdeel a

  Warmte allesvergisting,

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, onderdeel b

  Gecombineerde opwekking, allesvergisting

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, onderdeel c

  Monomestvergisting, warmte > 400 kW

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, onderdeel d

  Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

  € 0,030 per kWh

   

  Artikel 28, onderdeel e

  Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

  € 0,074 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, onderdeel f

  Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

  € 0,053 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

  Verbeterde slibgisting bij RWZI (warmte)

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 30, eerste lid, onderdeel b

  Verbeterde slibgisting bij RWZI (WKK)

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 32, eerste lid

  Ketel vloeibare biomassa (warmte en WKK)

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 34, eerste lid

  Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK)

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 36, eerste lid, onderdelen a t/m i

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK)

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 38, eerste lid

  Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 40, eerste lid

  Ketel stadsverwarming op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

  € 0,014 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 42, eerste lid

  Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 44, eerste lid

  Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling voorjaar 2020

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond art. 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond van art. 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

  Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

  Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

  Zonthermie ≥ 1 MW

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdelen a en b

  Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdeel c

  Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 26, onderdeel d

  Geothermie warmte, diepte ≥ 4.000 meter

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, onderdeel a

  Allesvergisting, warmte

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, onderdeel b

  Allesvergisting, gecombineerde opwekking

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, onderdeel c

  Monomestvergisting, warmte > 400 kW

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, onderdeel d

  Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, onderdeel e

  Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 28, onderdeel f

  Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

  € 0,053 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

  Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 30 eerste lid, onderdeel b

  Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 32, eerste lid

  Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 34, eerste lid

  Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 36, eerste lid, onderdelen a t/m i

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 38, eerste lid

  Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 40, eerste lid

  Ketel op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking voor stadsverwarming

  € 0,016 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 42, eerste lid

  Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  Artikel 44, eerste lid

  Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2020, vastgesteld voor wat betreft de elektriciteits- of energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag, voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel b, van het besluit het in de vierde kolom genoemde bedrag, en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel c, van het besluit het in de vijfde kolom genoemde bedrag.

  1

  2

  3

  4

  5

  Artikel regeling najaar 2020

  Omschrijving categorie

  Correctie op grond van art. 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

  Correctie op grond art. 47, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

  Correctie op grond van art. 47, eerste lid, onderdeel c, van het besluit

  Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

  Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

  Zonthermie ≥ 1 MW

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 30, onderdelen a en d

  Diepe geothermie < 20 MWth, basislast

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 30, onderdelen b en e

  Diepe geothermie ≥ 20 MWth, basislast

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 30, onderdeel c

  Diepe geothermie, verwarming gebouwde omgeving

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 30, onderdeel f

  Diepe geothermie basislast, aanvullende put

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 30, onderdeel g

  Geothermie, diepte ≥ 4.000 meter

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 34, onderdeel a

  Allesvergisting, warmte

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 34, onderdeel b

  Allesvergisting, gecombineerde opwekking

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,003 per kWh

  Artikel 34, onderdeel c

  Monomestvergisting, warmte > 400 kW

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 34, onderdeel d

  Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

  € 0,030 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,003 per kWh

  Artikel 34, onderdeel e

  Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 34 onderdeel f

  Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

  € 0,053 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,003 per kWh

  Artikel 36, eerste lid, onderdeel a

  Verbeterde slibgisting RWZI, warmte

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 36, eerste lid, onderdeel b

  Verbeterde slibgisting RWZI, gecombineerde opwekking

  € 0,033 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,002 per kWh

  Artikel 38, eerste lid

  Ketel vloeibare biomassa

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 40, eerste lid, onderdelen a t/m i

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 42, eerste lid

  Grote ketel op B-hout

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 44, eerste lid

  Ketel stadsverwarming op houtpellets

  € 0,016 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 46, eerste lid

  Stoomketel op houtpellets

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 48, eerste lid

  Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen

  € 0,025 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 50, eerste lid

  Verlengde levensduur ketel vaste of vloeibare biomassa

  € 0,018 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

  Artikel 52, eerste lid

  Composteringsinstallatie champost

  € 0,028 per kWh

  € 0 per kWh

  € 0,006 per kWh

Artikel 7

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2020 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteits- of energieprijs, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel Regeling monomestvergisting 2017

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 54, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 54, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Monomestvergisting/elektriciteit en warmte

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

§ 5. Correctie op grond van andere technieken ter vermindering van broeikasgas

Artikel 8

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2020 vastgesteld voor wat betreft het primaire product, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel a van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag, voor wat betreft de correctie, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag, en voor wat betreft de correctie, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel c, van het besluit, het in de vijfde kolom genoemde bedrag

1

2

3

4

5

Artikel Regeling najaar 2020

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 55i, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 55i, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Correctie op grond van art. 55i, eerste lid, onderdeel c, van het besluit

Artikel 32, onderdeel a

Ondiepe geothermie, basislast

€ 0,028 per kWh

€ 0,006

€ 0 per kWh

Artikel 32, onderdeel b

Ondiepe geothermie voor verwarming gebouwde omgeving

€ 0,028 per kWh

€0,006

€ 0 per kWh

Artikel 54, eerste lid

Thermische energie uit oppervlaktewater

€ 0,033 per kWh

€ 0,006 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56, eerste lid

Thermische energie uit drink- of afvalwater

€ 0,033 per kWh

€ 0,006 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 58, eerste lid

Daglichtkas

€ 0,018 per kWh

€ 0,006 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 60, eerste lid

Elektroboiler

€ 0,018 per kWh

€ 0,006 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 62, eerste lid, onderdeel a

Industriële warmtepomp (gesloten)

€ 0,018 per kWh

€ 0,006 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 62, eerste lid, onderdeel b

Industriële warmtepomp (open)

€ 0,018 per kWh

€ 0,006 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 64, eerste lid, onderdeel a

Restwarmtebenutting (zonder warmtepomp)

€ 0,018 per kWh

€ 0,006 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 64, eerste lid, onderdeel b

Restwarmtebenutting (met warmtepomp)

€ 0,018 per kWh

€ 0,006 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 66

Waterstof uit elektrolyse

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2020 vastgesteld voor wat betreft het primaire product, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag, voor wat betreft de correctie, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag, en voor wat betreft de correctie, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel c, van het besluit, het in de vijfde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

5

Artikel Regeling najaar 2020

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 55i, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 55i, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Correctie op grond van art. 55i, eerste lid, onderdeel c, van het besluit

Artikel 68, onderdeel a

Afvang en permanente opslag koolstofdioxide (ten hoogste 4.000 vollasturen)

€ 0 per ton broeikasgas

€ 25,264 per ton broeikasgas

€ 0 per ton broeikasgas

Artikel 68, onderdeel b

Afvang en permanente opslag koolstofdioxide (ten hoogste 8.000 vollasturen)

€ 0 per ton broeikasgas

€ 25,264 per ton broeikasgas

€ 0 per ton broeikasgas

Artikel 68, onderdeel c

Afvang en permanente opslag koolstofdioxide (bestaand proces, nieuwe installatie)

€ 0 per ton broeikasgas

€ 25,264 per ton broeikasgas

€ 0 per ton broeikasgas

Artikel 68, onderdeel d

Afvang en permanente opslag koolstofdioxide (nieuw proces, nieuwe installatie)

€ 0 per ton broeikasgas

€ 25,264 per ton broeikasgas

€ 0 per ton broeikasgas

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 maart 2021

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van ’t Wout

TOELICHTING

1. Inleiding

De Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020 (hierna: de regeling) is een nadere uitwerking van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (hierna: Besluit SDEK). Op basis van het Besluit SDEK wordt productie van hernieuwbare energie en andere broeikasgasreducerende maatregelen gestimuleerd door het verschil te subsidiëren tussen de gemiddelde kostprijs en de gemiddelde marktwaarde daarvan. Het subsidiebedrag is het verschil tussen een basisbedrag (de integrale kostprijs van een product) en een correctiebedrag dat gerelateerd is aan onder meer de productprijs. De correctiebedragen worden jaarlijks opnieuw berekend om zo de ontwikkeling van de marktwaarde mee te nemen in de hoogte van de subsidie. Als de correctie voor energieprijzen lager wordt dan de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag dan wordt die correctie gelijkgesteld aan de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag. De basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag, die jaarlijks per type technologie worden bepaald, is vastgelegd in de afgegeven beschikkingen en blijft gedurende de gehele subsidieperiode gelijk.

2. Doel

Met deze regeling worden voor de verschillende categorieën productie-installatie voor hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte, gecombineerde opwekking en CO2 reductie de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2020 vastgesteld. De correctiebedragen worden vastgesteld voor producenten aan wie subsidie is verleend op grond van de Regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, voorjaar 2016, najaar 2016, voorjaar 2017, najaar 2017, voorjaar 2018, najaar 2018, voorjaar 2019 en najaar 2019, voorjaar 2020 en najaar 2020, de Regeling windenergie op zee 2009, 2015 en 2016, de Regeling innovatieve windenergie op zee en de Regeling Monomestvergisting 2017. Deze regeling geeft daarmee invulling aan de artikelen 14, vijfde lid, 22, vijfde lid, 31, vijfde lid, 39, vijfde lid, 47, vijfde lid, 54, vijfde lid en 55i, vierde lid, van het Besluit SDEK.

De jaarlijks vast te stellen correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de jaarlijkse subsidiebedragen voor de verschillende categorieën productie-installaties.

3. Opzet van deze regeling

De opzet van de regeling is identiek aan de opzet van de Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2019. Dit houdt in dat de correctiebedragen per energiedrager (elektriciteit, gas en warmte / gecombineerde opwekking elektriciteit en warmte), andere technieken ter vermindering van broeikasgas en per jaargang van de SDE, SDE+ en SDE++ openstellingen zijn weergegeven.

In de artikelen 14, eerste lid, 22, eerste lid, 31, eerste lid, 39, eerste lid, 47, eerste lid, 54, eerste lid, en 55i eerste lid, van het Besluit SDEK, staan drie correcties waarmee het basisbedrag kan worden gecorrigeerd. De systematiek voor berekening van de definitieve correctiebedragen is identiek aan die van de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting. Het enige verschil is dat bij de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting gebruikt wordt gemaakt van de verwachte jaargemiddelde waarde, terwijl bij de vaststelling van de definitieve correctiebedragen na afloop van het betreffende kalenderjaar gebruik wordt gemaakt van de daadwerkelijke gerealiseerde jaargemiddelde marktwaarde over het desbetreffende jaar. Deze correctiebedragen kunnen per categorie productie-installatie verschillen.

In artikel 2 worden de definitieve correctiebedragen voor hernieuwbare elektriciteit weergegeven, vervolgens in artikel 3 de definitieve correctiebedragen van hernieuwbare elektriciteit opgewekt op zee, in artikel 4 de definitieve correctiebedragen voor hernieuwbaar gas, in artikel 5 de definitieve correctiebedragen voor hernieuwbaar gas geproduceerd door middel van monomestvergisting (projecten uit de separate openstelling monomestvergisting in 2017), in artikel 6 de definitieve correctiebedragen voor hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte (hierna: WKK), in artikel 7 de definitieve correctiebedragen voor hernieuwbare warmte en WKK geproduceerd door middel van monomestvergisting (projecten uit de separate openstelling monomestvergisting in 2017), in artikel 8 de definitieve correctiebedragen voor andere technieken ter vermindering van broeikasgas gemeten in €/kWH en tot slot in artikel 9 de definitieve correctiebedragen voor andere technieken ter vermindering van broeikasgas gemeten in €/ton broeikasgas.

De definitieve correctiebedragen staan per jaargang van openstelling van de SDE, SDE+ en de SDE++ in een tabel. De eerste kolom geeft telkens het artikel aan uit één van de Regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie, waarin een bepaalde categorie van subsidieontvangers wordt aangewezen. In de tweede kolom is een verkorte omschrijving van de desbetreffende categorie opgenomen. Deze kolom is een hulpmiddel, voor de volledige omschrijving wordt verwezen naar het desbetreffende artikel. De derde kolom geeft het bijbehorende voorlopige correctiebedrag van de categorie aan. De vierde kolom geeft de optelling van de waarde van Garanties van Oorsprong en andere correcties die substantiële invloed hebben op het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van hernieuwbare energie en de relevante gemiddelde marktprijs van energie en die voortvloeien uit de maatregelen van de overheid.

Vanaf de regeling najaar 2020 worden de correcties op dezelfde manier vastgesteld, met het verschil dat er een vijfde kolom aan de tabellen is toegevoegd, waarin de andere correcties die substantiële invloed hebben op het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van hernieuwbare energie en de relevante gemiddelde marktprijs van energie en die voortvloeien uit de maatregelen van de overheid staan. De vierde kolom bevat de volgende informatie: Voor hernieuwbare elektriciteit (artikel 2) en WKK (artikel 6), geeft de vierde kolom de waarde van Garanties van Oorsprong aan. Voor andere technieken ter vermindering van broeikasgas (artikel 8 en 9), geeft de vierde kolom de opbrengsten of vermeden kosten die voor de subsidieontvanger voortvloeien uit het systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten, bedoeld in titel 16.2 van de Wet milieubeheer, aan.

4. Rekenwijze en uitgangspunten

Bij de vaststelling van de correctiebedragen wordt gebruik gemaakt van de adviezen van het Planbureau voor de Leeromgeving (hierna: PBL) ten behoeve van de vaststelling van de definitieve correctiebedragen voor de diverse categorieën productie-installaties. Voor een uitgebreide toelichting op de uitgangspunten, de berekeningswijze en de berekeningen zelf wordt verwezen naar het adviesrapport, dat openbaar is en tevens beschikbaar wordt gesteld via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor een toelichting op de berekeningssystematiek van de subsidiehoogte en het gebruik van correctiebedragen hierbij wordt tevens verwezen naar paragraaf 2.5 van de toelichting op het Besluit stimulering duurzame energieproductie (Stb. 2007, 410) en naar de wijziging van dat besluit van 18 november 2011 (Stb. 2011, 548).

PBL volgt bij de vaststelling van de definitieve correctiebedragen dezelfde berekeningsmethodiek zoals gehanteerd bij de vaststelling van de voorlopige correctiebedragen bij publicatie van de aanwijzingsregelingen. De enige uitzondering hierop is de categorie: ketel op vaste of vloeibare biomassa warmte uit het jaar 2013. Voor deze categorie is de berekeningsmethodiek voor het correctiebedrag aangepast van warmte, middel naar warmte, groot.

5. Regeldruk

De regeldruk voortvloeiend uit deze ministeriële regeling is slechts in samenhang te zien met de bepalingen uit de overige regelingen die voortvloeien uit het Besluit SDEK, zoals de Algemene uitvoeringsregeling productie van duurzame energie en klimaattransitie. Bij de wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie van 31 augustus 2020 (Stb. 2020, 340) is een uitgebreide toelichting van de administratieve lasten voortvloeiend uit de onderliggende regelingen opgenomen. De administratieve lasten van de regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie zijn hierin geraamd op 0,25% van het subsidiebudget. Deze regeling is qua administratieve lasten vergelijkbaar met de eerdere regelingen tot vaststelling van de correctiebedragen.

6. Inwerkingtreding

Bij de inwerkingtreding van de regeling wordt afgeweken van de vaste verandermomenten. Op grond van het Besluit SDEK dienen de definitieve correcties vóór 1 april te worden vastgesteld.

Hantering van de vaste verandermomenten zou betekenen dat de regeling vóór 1 februari gepubliceerd zou moeten worden. Op dat moment waren de cijfers omtrent de energieprijzen over 2020 nog niet beschikbaar.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, B van ’t Wout

Naar boven