Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-03-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-15612".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-03-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid jo. artikel 6.12, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, artikel 6.12, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba en artikel 6.13, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius
Identifier stcrt-2021-15612
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-03-23
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 15612
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 maart 2021, kenmerk 1812530-217099-WJZ, tot wijziging van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire, het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba en het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint Eustatius in verband met een wijziging in de aangewezen gebieden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties