Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-12-2020 gepubliceerd door Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-62734".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 4:81 Algemene Wet bestuursrecht
Grondslag artikel 13 Tabaks- en rookwarenwet
Grondslag artikel 10, eerste lid, onder d, Mandaatregeling VWS
Identifier stcrt-2020-62734
Jaargang 2020
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2020-12-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 62734
Publicerende organisatie Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 24 november 2020 tot vaststelling van het Specifiek interventiebeleid tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 10).
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties