Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-12-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Defensie. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2020-62693".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-62693
Jaargang 2020
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-12-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 62693
Publicerende organisatie Ministerie van Defensie
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Wijziging Regeling ziektekostenverzekering militairen (SZVK-premie 2021)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties