Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2020 gepubliceerd door Zeeland. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2020-61882".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Provincie Zeeland - Verkeersbesluit N290 intrekken/opheffen gehandicaptenparkeerplaats - N290 hm 15,530 nabij Veerstraat Zaamslag
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zeeland
Geo informatie (coördinaten) 54194.08 370234.133
Jaargang 2020
Maker Zeeland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/3.11/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Postcode en huisnummer 4543NH 1
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-11-25
Referentienummer 20036443
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Straatnaam Veer
Taal nl
Titel Verkeersbesluit voor provinciale weg Hulst - Terneuzen (N290)
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Verkeersborden E6
Verwijzing stcrt-2020-61882
Volgnummer 61882
Wegcategorie Gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een gelede vrachtwagen
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Weggebruiker bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede autobus
Woonplaats Zaamslag