Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 10 november 2020, nr. WJZ/ 20250136, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021 (Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikelen 14, vijfde lid, 22, vijfde lid, 31, vijfde lid, 39, vijfde lid, 47, vijfde lid, 54, vijfde lid, en 55i, vierde lid, van het Besluit stimulering duurzame energie productie en klimaattransitie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

basisbedrag:

basisbedrag, bedoeld in artikel 11, eerste lid, artikel 28, eerste lid, en artikel 44, eerste lid, van het besluit;

besluit:

Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie;

regeling 2008:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008;

regeling 2009:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009;

regeling 2010:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010;

regeling 2011:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011;

regeling 2012:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012;

regeling 2013:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013;

regeling 2014:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2014;

regeling 2015:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2015;

regeling voorjaar 2016:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2016;

regeling najaar 2016:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2016;

regeling voorjaar 2017:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2017;

regeling najaar 2017:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2017;

regeling voorjaar 2018:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2018;

regeling najaar 2018:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2018;

regeling voorjaar 2019:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2019;

regeling najaar 2019:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2019;

regeling voorjaar 2020:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2020;

regeling najaar 2020:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020;

tenderbedrag:

tenderbedrag, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het besluit.

§ 2. Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit

Artikel 2

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2021, voor de regelingen t/m voorjaar 2020, als volgt vastgesteld: voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag. Vanaf de regeling najaar 2020 worden de correcties op dezelfde manier vastgesteld, met het verschil dat de correctie, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, in de vierde kolom staat en de correctie, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, in de vijfde kolom staat.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid

Wind op land

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp

€ 0,223 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie AVI

€ 0,093 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa covergisting, GFT-vergisting en thermische conversie

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op land

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7a, eerste en tweede lid

Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,223 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

€ 0,092 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa covergisting, GFT-vergisting en thermische conversie

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,223 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

€ 0,090 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa covergisting, GFT-vergisting, overige vergisting en thermische conversie

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

€ 0,081 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid

Waterkracht

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 21, eerste lid

Biomassa allesvergisting, covergisting en thermische conversie > 10 MW

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,046 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 31, eerste lid

Wind in meer

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Wind op zee

€ 0,048050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15kWp

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Thermische conversie ≤ 10 MW

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Osmose

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid

Waterkracht

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

AWZI, RWZI

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel b

Wind op land < 6 MW windrijk

€ 0,051 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel c

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 19, eerste lid

Wind in meer

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid

Wind op zee

€ 0,052623 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Osmose

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht nieuw

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht renovatie

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5, eerste lid

AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 11, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV)

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 13, eerste lid

Wind op zee

€ 0,054994 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Osmose

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht nieuw

€ 0,040 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht renovatie

€ 0,040 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5, eerste lid

AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse

€ 0,040 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 11, eerste lid

Wind op zee

€ 0,045877 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 13, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV)

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Osmose

€ 0,040 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

€ 0,040 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht nieuw

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht renovatie

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8

Wind op land

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10

Wind op land één op één vervanging

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12

Wind op verbindende waterkeringen

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14

Wind in meer

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Osmose

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 62

Wind op land, overgangsregeling

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2016

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse)

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16

Osmose

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2016

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse)

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16

Osmose

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2017

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse)

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16

Osmose

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2017

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse)

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16

Osmose

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2018

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Osmose

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

€ 0,071 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp (netlevering)

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp (niet-netlevering)

€ 0,061 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2018

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Osmose

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

€ 0,071 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp (netlevering)

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp (niet-netlevering)

€ 0,061 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2019

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Osmose

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,5 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, < 6,75 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

Wind op primaire waterkeringen, < 6,75 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

€ 0,071 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,061 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,061 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,061 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2019

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Osmose

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,5 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, < 6,75 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

Wind op primaire waterkeringen, < 6,75 m/s

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

€ 0,071 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,061 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,061 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,061 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2020

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Osmose

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, < 6,75 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

Wind op primaire waterkeringen, < 6,75 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

€ 0,071 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,061 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,061 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,061 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

5

Artikel regeling najaar 2020

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Osmose

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,5 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel f

Wind op land, < 6,75 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,5 m/s, hoogtebeperkt

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s, hoogtebeperkt

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s, hoogtebeperkt

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s, hoogtebeperkt

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s, hoogtebeperkt

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel f

Wind op land, < 6,75 m/s, hoogtebeperkt

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid, onderdeel a

Wind op waterkeringen, ≥ 8,5 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid, onderdeel b

Wind op waterkeringen, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid, onderdeel c

Wind op waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid, onderdeel d

Wind op waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid, onderdeel e

Wind op waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid, onderdeel f

Wind op waterkeringen, < 6,75 m/s

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

€ 0,071 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,061 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,061 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,061 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid, onderdeel e

Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, drijvend op water (netlevering)

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid, onderdeel e

Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, drijvend op water (niet-netlevering)

€ 0,061 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid, onderdeel f

Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (netlevering)

€ 0,029 per kWh

€ 0,004 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid, onderdeel f

Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (niet-netlevering)

€ 0,061 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3

De correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2021 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2009

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op zee

€ 0,051150 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2015

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2

Wind op zee

€ 0,029000 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2016

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2

Wind op zee

€ 0,030000 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel Regeling innovatieve windenergie op zee

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, onderdeel a

Innovatieve wind op zee

€ 0,028906 per kWh

€ 0 per kWh

§ 3. Correctiebedragen hernieuwbaar gas

Artikel 4

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2021 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 36, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0147 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42a, eerste lid

Biomassacovergisting, GFT-vergisting

€ 0,0147 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 44, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0150 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 51, eerste lid

Biomassacovergisting, GFT-vergisting, overige vergisting

€ 0,0150 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 47, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0150 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, eerste lid

Biomassacovergisting, GFT-vergisting, overige vergisting

€ 0,0150 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 80, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0147 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 86, eerste lid

Biomassa-allesvergisting, -covergisting, allesvergisting hub, covergisting hub

€ 0,0147 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 49, eerste lid

Biomassa-allesvergisting, -covergisting, allesvergisting hub, covergisting hub

€ 0,0191 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting hub en covergisting hub (warmte)

€ 0,0148 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting hub en covergisting hub (WKK)

€ 0,0346 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 59, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,0191 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 64, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en covergisting

€ 0,0191 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 37, eerste lid

Allesvergisting, Vergisting en covergisting van dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,0174 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 39, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,0174 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 41, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,0174 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,0174 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 37, eerste lid

Allesvergisting (hernieuwbaar gas), vergisting en covergisting van dierlijke mest (groen gas) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest (hernieuwbaar gas)

€ 0,0181 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 39, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,0181 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 41, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,0181 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,0181 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 22

Allesvergisting, vergisting en covergisting van dierlijke mest en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24

AWZI, RWZI

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2016

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 20, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel c

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22

AWZI, RWZI

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2016

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 20, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel c

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22

AWZI, RWZI

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2017

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 20, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel c

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22

AWZI, RWZI

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2017

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 20, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel c

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22

AWZI, RWZI

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2018

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Vergisting van 100% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2018

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Vergisting van 100% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2019

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Monomestvergisting > 400 kW

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400 kW

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2019

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Monomestvergisting > 400 kW

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400 kW

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2020

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Monomestvergisting > 400 kW

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400 kW

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2020

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 18, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, onderdeel b

Monomestvergisting > 400 kW

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400 kW

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, eerste lid

Biomassavergisting verlengde levensduur

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Biomassavergassing (uitgezonderd B-hout)

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5

De correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2021 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel Regeling monomestver-gisting 2017

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 39, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 39, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Monomestvergisting/

gas

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

§ 4. Correctiebedragen hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

Artikel 6

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2021, voor de regelingen t/m voorjaar 2020, als volgt vastgesteld: voor wat betreft de elektriciteits- of energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c, het in de vierde kolom genoemde bedrag. Vanaf de regeling najaar 2020 worden de correcties op dezelfde manier vastgesteld, met het verschil dat de correctie, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel b, in de vierde kolom staat en de correctie, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel c, in de vijfde kolom staat.

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 76, eerste lid

Ketel vaste biomassa

€ 0,0252 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 81, eerste lid

Geothermie (warmte)

€ 0,0148 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 86, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 0,0234 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 91, eerste lid

Biomassa-allesvergisting, co-vergisting

€ 0,0252 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 96, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 0,0281 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 101, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,0252 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 106, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa > 10 MW en ≤ 100 MW (WKK)

€ 0,0205 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 106, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

€ 0,0238 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 111, eerste lid, onderdeel a

Biomassa- allesvergisting (WKK)

€ 0,0335 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 111, eerste lid, onderdeel b

Biomassacovergisting (WKK)

€ 0,0331 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 116, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding allesvergisting en thermische conversie

€ 0,0148 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 116, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing biomassacovergisting uitbreiding warmte

€ 0,0000 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 121, eerste lid

Zonthermie

€ 0,0700 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 126, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur biomassa allesvergisting en covergisting (WKK)

€ 0,0335 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 126, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

€ 0,0256 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 60, eerste lid

Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte

€ 0,0230 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 62, eerste lid,

Geothermie warmte ≥ 500 meter diepte en ≥ 2.700 meter diepte

€ 0,0133 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 64, eerste lid

Geothermie gecombineerde opwekking

€ 0,0198 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 0,0248 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,0238 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking >10 MW en ≤ 100 MW

€ 0,0187 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking ≤ 10 MW

€ 0,0234 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 0,0133 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,0000 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

€ 0,0700 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting gecombineerde opwekking en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,0342 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking

€ 0,0256 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 78, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting warmte en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

€ 0,0133 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting warmte en vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

€ 0,0238 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c, d en e

Allesvergisting gecombineerde opwekking, vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,0338 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 60, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte < 5 MWth

€ 0,0245 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 60, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte ≥ 5 MWth

€ 0,0140 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 62, eerste lid

Geothermie warmte ≥ 500 meter diepte en ≥ 3.300 meter diepte

€ 0,0140 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 64, eerste lid

Geothermie gecombineerde opwekking

€ 0,0191 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 0,0252 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,0245 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa (WKK) >10 MW en ≤ 100 MW

€ 0,0184 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa (WKK) ≤ 10 MW

€ 0,0216 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 0,0140 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en covergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,0000 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

€ 0,0700 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting gecombineerde opwekking en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,0306 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking

€ 0,0234 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 78, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting warmte en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

€ 0,0140 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting warmte en vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

€ 0,0245 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting gecombineerde opwekking en vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,0299 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdeel e

vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,0400 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, 0,5-5 MWth

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook en nieuwe capaciteit voor meestook

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter en geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter diepte

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38

Geothermie, warmtekracht

€ 0,019 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie van biomassa, 10-100 MWe

€ 0,019 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie van biomassa (WKK) ≤ 10 MWe

€ 0,022 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande allesvergisting, uitbreiding warmte en bestaande thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa, uitbreiding warmte

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en covergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,000 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46

Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 100 m2

€ 0,070 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, eerste lid

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe

€ 0,023 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, onderdelen a, b en f

Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, onderdelen c en d

Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56

RWZI – Thermofiele vergisting van secundair slib

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2016

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

€ 0,014 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

€ 0,014 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel a

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel b

Nieuwe capaciteit voor meestook

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, onderdelen a, b en c

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,014 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, onderdeel d

Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter

€ 0,014 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36

Geothermie, gecombineerde opwekking

€ 0,017 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42

Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 200 m2

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe

€ 0,023 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe, 1 jaar MEP compensatie

€ 0,023 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

€ 0,014 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

€ 0,014 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel a

Warmte allesvergisting

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel f

Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52

RWZI – Thermofiele vergisting van secundair slib

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2016

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

€ 0,014 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

€ 0,014 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel a

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel b

Nieuwe capaciteit voor meestook

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, onderdelen a, b en c

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,014 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, onderdeel d

Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter

€ 0,014 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36

Geothermie, gecombineerde opwekking

€ 0,017 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42

Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 200 m2

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe

€ 0,023 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe, 1 jaar MEP compensatie

€ 0,023 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

€ 0,014 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

€ 0,014 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel a

Warmte allesvergisting

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel f

Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52

RWZI – Thermofiele vergisting van secundair slib

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2017

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

€ 0,012 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

€ 0,012 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel a

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel b

Nieuwe capaciteit voor meestook

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, onderdelen a, b en c

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,012 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, onderdeel d

Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter

€ 0,012 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe

€ 0,014 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Zonthermie

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW

€ 0,019 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

€ 0,012 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

€ 0,012 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, onderdeel a

Warmte allesvergisting

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, onderdeel f

Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Thermofiele gisting van secundair slib)

€ 0,023 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2017

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

€ 0,012 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

€ 0,012 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, onderdelen, a, b en c

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,012 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter

€ 0,012 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid

Ketel op vloeibare biomassa

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe

€ 0,014 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Zonthermie

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid

Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW

€ 0,019 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

€ 0,012 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

€ 0,012 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, onderdeel a

Warmte allesvergisting

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, onderdeel f

Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Thermofiele gisting van secundair slib)

€ 0,023 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2018

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 22, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel a

Warmte allesvergisting

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,051 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel f

Warmte vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,070 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid, onderdelen a t/m k

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Ketel industriële stoom uit houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Brander op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2018

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 22, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel a

Warmte allesvergisting

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,051 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel f

Warmte vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,070 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid, onderdelen a t/m h

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Ketel industriële stoom uit houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Brander op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2019

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 4.000 meter

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

€ 0,070 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

€ 0,051 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30 eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid, onderdelen a t/m i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Ketel op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking voor stadsverwarming

€ 0,011 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid

Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2019

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 4.000 meter

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

€ 0,070 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

€ 0,051 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30 eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid, onderdelen a t/m i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Ketel op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking voor stadsverwarming

€ 0,011 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid

Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2020

Omschrijving categorie

Correctie op grond art. 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 4.000 meter

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

€ 0,051 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30 eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

€ 0,033 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid, onderdelen a t/m i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Ketel op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking voor stadsverwarming

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid

Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

5

Artikel regeling najaar 2020

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond art. 47, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Correctie op grond van art. 47, eerste lid, onderdeel c, van het besluit

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 30, onderdelen a en d

Diepe geothermie < 20 MWth, basislast

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 30, onderdelen b en e

Diepe geothermie ≥ 20 MWth, basislast

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 30, onderdeel c

Diepe geothermie, verwarming gebouwde omgeving

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 30, onderdeel f

Diepe geothermie basislast, aanvullende put

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 30, onderdeel g

Geothermie, diepte ≥ 4.000 meter

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 34, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 34, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,003 per kWh

Artikel 34, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 34, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,003 per kWh

Artikel 34, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 34 onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

€ 0,051 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,003 per kWh

Artikel 36, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting RWZI, warmte

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 36, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting RWZI, gecombineerde opwekking

€ 0,033 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,002 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 40, eerste lid, onderdelen a t/m i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 42, eerste lid

Grote ketel op B-hout

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Ketel stadsverwarming op houtpellets

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 46, eerste lid

Stoomketel op houtpellets

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 50, eerste lid

Verlengde levensduur ketel vaste of vloeibare biomassa

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 52, eerste lid

Composteringsinstallatie champost

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0,005 per kWh

Artikel 7

De correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2021 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de elektriciteits- of energieprijs, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel Regeling monomestvergisting 2017

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 54, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 54, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Monomestvergisting/ elektriciteit en warmte

€ 0,030 per kWh

€ 0 per kWh

§ 5. Correctiebedragen andere technieken ter vermindering van broeikasgas

Artikel 8

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2021 als volgt vastgesteld: voor wat betreft het primaire product, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel a van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag, voor wat betreft de correctie, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correctie, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel c, van het besluit, het in de vijfde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

5

Artikel Regeling najaar 2020

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 55i, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 55i, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Correctie op grond van art. 55i, eerste lid, onderdeel c, van het besluit

Artikel 32, onderdeel a

Ondiepe geothermie, basislast

€ 0,024 per kWh

€ 0,005 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, onderdeel b

Ondiepe geothermie voor verwarming gebouwde omgeving

€ 0,024 per kWh

€ 0,005 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, eerste lid

Thermische energie uit oppervlaktewater

€ 0,029 per kWh

€ 0,005 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56, eerste lid

Thermische energie uit drink- of afvalwater

€ 0,029 per kWh

€ 0,005 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 58, eerste lid

Daglichtkas

€ 0,015 per kWh

€ 0,005 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 60, eerste lid

Elektroboiler

€ 0,015 per kWh

€ 0,005 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 62, eerste lid, onderdeel a

Industriële warmtepomp (gesloten)

€ 0,015 per kWh

€ 0,005 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 62, eerste lid, onderdeel b

Industriële warmtepomp (open)

€ 0,015 per kWh

€ 0,005 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 64, eerste lid, onderdeel a

Restwarmtebenutting (zonder warmtepomp)

€ 0,015 per kWh

€ 0,005 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 64, eerste lid, onderdeel b

Restwarmtebenutting (met warmtepomp)

€ 0,015 per kWh

€ 0,005 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 66

Waterstof uit elektrolyse

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2021 als volgt vastgesteld: voor wat betreft het primaire product, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel a van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag, voor wat betreft de correctie, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correctie, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel c, van het besluit, het in de vijfde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

5

Artikel Regeling najaar 2020

Omschrijving categorie

Correctie op grond van art. 55i, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctie op grond van art. 55i, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Correctie op grond van art. 55i, eerste lid, onderdeel c, van het besluit

Artikel 68, onderdeel a

Afvang en permanente opslag koolstofdioxide (ten hoogste 4.000 vollasturen)

€ 0 per ton broeikasgas

€ 25,264 per ton broeikasgas

€ 0 per ton broeikasgas

Artikel 68, onderdeel b

Afvang en permanente opslag koolstofdioxide (ten hoogste 8.000 vollasturen)

€ 0 per ton broeikasgas

€ 25,264 per ton broeikasgas

€ 0 per ton broeikasgas

Artikel 68, onderdeel c

Afvang en permanente opslag koolstofdioxide (bestaand proces, nieuwe installatie)

€ 0 per ton broeikasgas

€ 25,264 per ton broeikasgas

€ 0 per ton broeikasgas

Artikel 68, onderdeel d

Afvang en permanente opslag koolstofdioxide (nieuw proces, nieuwe installatie)

€ 0 per ton broeikasgas

€ 25,264 per ton broeikasgas

€ 0 per ton broeikasgas

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 november 2020

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

1. Inleiding

Deze regeling is een nadere uitwerking van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (hierna: Besluit SDEK). Op basis van het Besluit SDEK wordt productie van hernieuwbare energie en andere broeikasgasreducerende maatregelen gestimuleerd door het verschil te subsidiëren tussen de gemiddelde kostprijs en de gemiddelde marktwaarde daarvan. Het subsidiebedrag is het verschil tussen een basisbedrag (de integrale kostprijs van een product) en een correctiebedrag dat gerelateerd is aan onder meer de productprijs. De correctiebedragen worden jaarlijks opnieuw berekend om zo de ontwikkeling van de marktwaarde mee te nemen in de hoogte van de subsidie. Als de correctie voor energieprijzen lager wordt dan de basisenergieprijs of basisbroeikasgasbedrag dan wordt die correctie gelijkgesteld aan de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag. De basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag, die jaarlijks per type technologie worden bepaald, is vastgelegd in de afgegeven beschikkingen en blijft gedurende de gehele subsidieperiode gelijk.

2. Doel

Met deze regeling worden de verschillende categorieën productie-installatie voor hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte, gecombineerde opwekking en CO2 reductie ten behoeve van de bevoorschotting van subsidies voor 2021 vastgesteld. De correctiebedragen worden vastgesteld voor producenten aan wie subsidie is verleend op grond van de Regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, voorjaar 2016, najaar 2016, voorjaar 2017, najaar 2017, voorjaar 2018, najaar 2018, voorjaar 2019 en najaar 2019, voorjaar 2020 en najaar 2020, de Regeling windenergie op zee 2009, 2015 en 2016, de Regeling innovatieve windenergie op zee en de Regeling Monomestvergisting 2017. Deze regeling geeft daarmee invulling aan de artikelen 14, vijfde lid, 22, vijfde lid, 31, vijfde lid, 39, vijfde lid, 47, vijfde lid, 54, vijfde lid en 55i, vierde lid, van het Besluit SDEK.

De jaarlijks vast te stellen correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de jaarlijkse subsidiebedragen voor de verschillende categorieën productie-installaties.

3. Opzet van deze regeling

De opzet van de regeling is identiek aan de opzet van de regeling voor de correcties voor de voorschotverlening 2020. Dit houdt in dat de correctiebedragen per energiedrager (elektriciteit, gas en warmte / gecombineerde opwekking elektriciteit en warmte), andere technieken ter vermindering van broeikasgas en per jaargang van de SDE, SDE+ en SDE++ opstellingen zijn weergegeven.

In de artikelen 14, eerste lid, 22, eerste lid, 31, eerste lid, 39, eerste lid, 47, eerste lid, 54, eerste lid, en 55i eerste lid, van het Besluit SDEK, staan drie correcties waarmee het basisbedrag kan worden gecorrigeerd. De systematiek voor berekening van de definitieve correctiebedragen is identiek aan die van de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting. Het enige verschil is dat bij de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting gebruikt wordt gemaakt van de verwachte jaargemiddelde waarde, terwijl bij de vaststelling van de definitieve correctiebedragen na afloop van het betreffende kalenderjaar gebruik wordt gemaakt van de daadwerkelijke gerealiseerde jaargemiddelde marktwaarde over het desbetreffende jaar. Deze correctiebedragen kunnen per categorie productie-installatie verschillen.

In artikel 2 worden de voorlopige correctiebedragen voor hernieuwbare elektriciteit weergegeven, vervolgens in artikel 3 de voorlopige correctiebedragen van hernieuwbare elektriciteit opgewekt op zee, in artikel 4 de voorlopige correctiebedragen voor hernieuwbaar gas, in artikel 5 de voorlopige correctiebedragen voor hernieuwbaar gas geproduceerd door middel van monomestvergisting (projecten uit de separate openstelling monomestvergisting in 2017), in artikel 6 de voorlopige correctiebedragen voor hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte (hierna: WKK), in artikel 7 de voorlopige correctiebedragen voor hernieuwbare warmte en WKK geproduceerd door middel van monomestvergisting (projecten uit de separate openstelling monomestvergisting in 2017), in artikel 8 de voorlopige correctiebedragen voor andere technieken ter vermindering van broeikasgas (gemeten in €/kWH) en tot slot in artikel 9 de voorlopige correctiebedragen voor andere technieken ter vermindering van broeikasgas (gemeten in €/ton broeikasgas).

De voorlopige correctiebedragen staan per jaargang van openstelling van de SDE, SDE+ en de SDE++ in een tabel. Voor de regelingen t/m voorjaar 2020, geeft de eerste kolom telkens het artikel aan uit één van de Regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie, waarin een bepaalde categorie van subsidieontvangers wordt aangewezen. In de tweede kolom is een verkorte omschrijving van de desbetreffende categorie opgenomen. Deze kolom is een hulpmiddel, voor de volledige omschrijving wordt verwezen naar het desbetreffende artikel. De derde kolom geeft het bijbehorende voorlopige correctiebedrag van de categorie aan. De vierde kolom geeft de optelling van de waarde van Garanties van Oorsprong en andere correcties die substantiële invloed hebben op het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van hernieuwbare energie en de relevante gemiddelde marktprijs van energie en die voortvloeien uit de maatregelen van de overheid.

Vanaf de regeling najaar 2020 worden de correcties op dezelfde manier vastgesteld, met het verschil dat er een vijfde kolom aan de tabellen is toegevoegd, waarin de andere correcties die substantiële invloed hebben op het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van hernieuwbare energie en de relevante gemiddelde marktprijs van energie en die voortvloeien uit de maatregelen van de overheid staan. De vierde kolom bevat de volgende informatie: Voor hernieuwbare elektriciteit (artikel 2) en WKK (artikel 6), geeft de vierde kolom de waarde van Garanties van Oorsprong aan. Voor andere technieken ter vermindering van broeikasgas (artikel 8 en artikel 9), geeft de vierde kolom de opbrengsten of vermeden kosten die voor de subsidieontvanger voortvloeien uit het systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten, bedoeld in titel 16.2 van de Wet milieubeheer, aan.

4. Rekenwijze en uitgangspunten

Bij de vaststelling van de correctiebedragen wordt gebruik gemaakt van de adviezen van het Planbureau voor de Leeromgeving (hierna: PBL) ten behoeve van de vaststelling van de voorlopige correctiebedragen voor de diverse categorieën productie-installaties. Voor een uitgebreide toelichting op de uitgangspunten, de berekeningswijze en de berekeningen zelf wordt verwezen naar het adviesrapport, dat openbaar is en tevens beschikbaar wordt gesteld via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Voor een toelichting op de berekeningssystematiek van de subsidiehoogte en het gebruik van correctiebedragen hierbij wordt tevens verwezen naar paragraaf 2.5 van de toelichting op het Besluit SDE (Stb. 2007, 410 en Stb. 2011, 548).

PBL volgt bij de vaststelling van de voorlopige correctiebedragen dezelfde berekeningsmethodiek zoals gehanteerd bij de vaststelling van de voorlopige correctiebedragen bij publicatie van de aanwijzingsregelingen. De enige uitzondering hierop is de categorie: ketel op vaste of vloeibare biomassa warmte uit het jaar 2013. Voor deze categorie is de berekeningsmethodiek voor het correctiebedrag aangepast van warmte, middel naar warmte, groot.

5. Administratieve lasten

De regeldruk voortvloeiend uit deze ministeriële regeling is slechts in samenhang te zien met de bepalingen uit de overige regelingen die voortvloeien uit het Besluit SDEK, zoals de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie. Bij de wijziging van het Besluit SDEK van 31 augustus 2020 (Stb. 2020, 340) is een uitgebreide toelichting van de administratieve lasten voortvloeiend uit de onderliggende regelingen opgenomen. De administratieve lasten van de regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie zijn hierin geraamd op 0,25% van het subsidiebudget. Deze regeling is qua administratieve lasten vergelijkbaar met de eerdere regelingen tot vaststelling van de correctiebedragen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven