Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-09-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Pensioenen en heeft als identifier "stcrt-2020-48694".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-48694
Jaargang 2020
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-09-17
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 48694
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Pensioenen
Taal nl
Titel Bekendmaking aanvraag tot wijziging en aanvraag tot gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor Personeelsdiensten
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties