Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-09-2020 gepubliceerd door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-44785".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-08-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en artikel 2.10 lid 3 van het Besluit Wfsv
Identifier stcrt-2020-44785
Jaargang 2020
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2020-09-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 44785
Publicerende organisatie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2021
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties