Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-07-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2020-35956".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-35956
Jaargang 2020
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-07-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 35956
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 juni 2020, nr. WJZ/ 20170263, houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering topinkomens op het terrein van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties