Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-06-2020 gepubliceerd door Leiden. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2020-33655".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Leiden
Geo informatie (gemeente) Leiden
Geo informatie (gemeente) Leiderdorp
Geo informatie (gemeente) Oegstgeest
Geo informatie (gemeente) Zoeterwoude
Grondslag Onbekend
Jaargang 2020
Maker Leiden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB/2.3/xml/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-06-22
Regeling CVDR641518_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Instellingsbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-33655
Volgnummer 33655