Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 19702Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 30 maart 2020, nr. WJZ/ 20076708, tot vaststelling van de definitieve correcties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2019 (Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2019)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikelen 14, vierde lid, 22, vierde lid, 31, vierde lid, 39, vierde lid, 47, vierde lid, en 54, vierde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

basisbedrag:

het basisbedrag, bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, 28, eerste lid of artikel 44, eerste lid van het besluit;

besluit:

Besluit stimulering duurzame energieproductie;

regeling 2008:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008;

regeling 2009:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009;

regeling 2010:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010;

regeling 2011:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011;

regeling 2012:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012;

regeling 2013:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013;

regeling 2014:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2014;

regeling 2015:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2015;

regeling voorjaar 2016:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2016;

regeling najaar 2016:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2016;

regeling voorjaar 2017:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2017;

regeling najaar 2017:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2017;

regeling voorjaar 2018:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2018;

regeling najaar 2018:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2018;

regeling voorjaar 2019:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2019;

regeling najaar 2019:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2019;

tenderbedrag:

het tenderbedrag, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het besluit.

Artikel 2

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2019 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 3, eerste lid

Wind op land

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Zon PV > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp

€ 0,223 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,093 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op land < 6 MW

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7a, eerste en tweede lid

Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon PV > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,223 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon PV > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,092 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon PV ≥ 1 kWpen ≤ 15 kWp

€ 0,223 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon PV > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,090 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting en thermische conversie

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 4, eerste lid

AVI

€ 0,081 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid

Waterkracht

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 21, eerste lid

Biomassa allesvergisting, co-vergisting en thermische conversie > 10 MW

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 31, eerste lid

Wind in meer

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Wind op zee

€ 0,048050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Zon PV ≥ 15kWp

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Thermische conversie ≤ 10 MW

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Osmose

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 4, eerste lid

Waterkracht

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

AWZI, RWZI

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel b

Wind op land < 6 MW meer vollasturen

€ 0,051 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel c

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 19, eerste lid

Wind in meer

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid

Wind op zee

€ 0,052623 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid

Zon PV ≥ 15 kWp

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Osmose

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht nieuw

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht renovatie

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5, eerste lid

AWZI of RWZI thermische drukhydrolyse

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 11, eerste lid

Zon PV

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 13, eerste lid

Wind op zee

€ 0,054994 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Osmose

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht nieuw

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht renovatie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5, eerste lid

AWZI of RWZI thermische drukhydrolyse

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 11, eerste lid

Wind op zee

€ 0,047633 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 13, eerste lid

Zon PV

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Osmose

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 4, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

AWZI of RWZI thermische drukhydrolyse

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8

Wind op land

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10

Wind op land één op één vervanging

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12

Wind op verbindende waterkeringen

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14

Wind in meer

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16

Zon PV ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Osmose

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 62

Wind op land, overgangsregeling

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2016

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkering, ≥ 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,5 en < 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkering, < 7,0 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14

Zon PV ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16

Osmose

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2016

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkering, ≥ 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,5 en < 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkering, < 7,0 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14

Zon PV ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16

Osmose

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling

voorjaar 2017

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkering, ≥ 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,5 en < 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkering, < 7,0 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14

Zon PV ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16

Osmose

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2017

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, > 7,0 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkering, ≥ 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,5 en < 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkering, > 7,0 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Zon PV ≥ 15 kWp en < 1MWp aansluiting >3*80A

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Zon PV ≥ 1 MWp en aansluiting >3*80A

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16

Osmose

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2018

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 waaronder vrije stroming en golfenergie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Osmose

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkering, ≥ 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,5 en < 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkering, < 7,0 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Zon PV ≥ 15 kWp en < 1MWp aansluiting >3*80A (netlevering)

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Zon PV ≥ 15 kWp en < 1MWp aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

€ 0,067 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Zon PV ≥ 1 MWp (netlevering)

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Zon PV ≥ 1 MWp (niet-netlevering)

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2018

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 waaronder vrije stroming en golfenergie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Osmose

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkering, ≥ 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,5 en < 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkering, < 7,0 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Zon PV ≥ 15 kWp en < 1MWp aansluiting >3*80A (netlevering)

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Zon PV ≥ 15 kWp en < 1MWp aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

€ 0,067 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Zon PV ≥ 1 MWp (netlevering)

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Zon PV ≥ 1 MWp (niet-netlevering)

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2019

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 waaronder vrije stroming en golfenergie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Osmose

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, < 6,75 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkering, ≥ 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,5 en < 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

Wind op primaire waterkering, < 6,75 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Zon PV ≥ 15 kWp en < 1MWp aansluiting >3*80A (netlevering)

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Zon PV ≥ 15 kWp en < 1MWp aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

€ 0,067 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Zon PV ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem, (netlevering)

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Zon PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel c

Zon PV ≥ 1 MWp, niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel c

Zon PV ≥ 1 MWp, niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel d

Zon PV ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel d

Zon PV ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling

Najaar 2019

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 waaronder vrije stroming en golfenergie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Osmose

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, < 6,75 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkering, ≥ 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,5 en < 8 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

Wind op primaire waterkering, < 6,75 m/s

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Zon PV ≥ 15 kWp en < 1MWp aansluiting >3*80A (netlevering)

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Zon PV ≥ 15 kWp en < 1MWp aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

€ 0,067 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Zon PV ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem, (netlevering)

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Zon PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel c

Zon PV ≥ 1 MWp, niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel c

Zon PV ≥ 1 MWp, niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel d

Zon PV ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel d

Zon PV ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3

De correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2019 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op zee

€ 0,051150

per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2015

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2

Wind op zee

€ 0,038106 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2016

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2

Wind op zee

€ 0,038106 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel Regeling innovatieve windenergie op zee

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, onderdeel a

Innovatieve wind op zee

€ 0,038106 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2019 vastgesteld voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 36, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42a, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 44, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 51, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 47, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 80, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 86, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 49, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (warmte)

€ 0,0161 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (WKK)

€ 0,0346 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 59, eerste lid

Biomassa vergassing (≥95% biogeen)

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 64, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en co-vergisting

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 37, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, vergisting en co-vergisting dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 39, eerste lid

AWZI, RWZI

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 41, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 37, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, vergisting en co-vergisting dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 39, eerste lid

AWZI, RWZI

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 41, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,0207 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 22

Biomassavergisting allesvergisting, vergisting en co-vergisting dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24

AWZI, RWZI

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid,

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2016

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 20, onderdeel a

Biomassavergisting allesvergisting

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel b

Biomassavergisting vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel c

Biomassavergisting vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22

AWZI, RWZI

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2016

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 20, onderdeel a

Biomassavergisting allesvergisting

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel b

Biomassavergisting vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel c

Biomassavergisting vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22

AWZI, RWZI

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2017

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 20, onderdeel a

Biomassavergisting allesvergisting

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel b

Biomassavergisting vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel c

Biomassavergisting vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22

AWZI, RWZI

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2017

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 20, onderdeel a

Biomassavergisting allesvergisting

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel b

Biomassavergisting vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel c

Biomassavergisting vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22

AWZI, RWZI

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2018

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Biomassavergisting allesvergisting

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Biomassavergisting vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Verbeterde slibgisting bij RWZI

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2018

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Biomassavergisting allesvergisting

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Biomassavergisting vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Verbeterde slibgisting bij RWZI

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2019

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Monomestvergisting > 400kW

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400kW

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij RWZI

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2019

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Monomestvergisting > 400kW

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400kW

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij RWZI,

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2019 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel Regeling monomestver-gisting 2017

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 39, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 39, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Monomestvergisting/gas

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2019 vastgesteld voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdeel a

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c

Artikel 76, eerste lid

Ketel vaste biomassa (warmte)

€ 0,0293 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 81, eerste lid

Geothermie (warmte)

€ 0,0161 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 86, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 0,0234 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 91, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, vergisting en co-vergisting

€ 0,0293 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 96, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 0,0304 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 101, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa (warmte)

€ 0,0293 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 106, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa > 10 MW ≤ 100 MW (WKK)

€ 0,0206 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 106, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

€ 0,0238 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 111, eerste lid, onderdeel a

Biomassavergisting allesvergisting (WKK)

€ 0,0335 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 111, eerste lid onderdeel b

Biomassavergisting vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

€ 0,0331 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 116, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 0,0161 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 116, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 121, eerste lid

Zonthermie

€ 0,0692 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 126, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

€ 0,0335 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 126, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

€ 0,0256 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdeel a

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c

Artikel 60, eerste lid

Ketel vaste of vloeibare biomassa (warmte)

€ 0,0230 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 62, eerste lid

Geothermie (warmte)

€ 0,0161 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 64, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 0,0209 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 0,0304 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa (warmte)

€ 0,0293 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa >10 MW en ≤ 100 MW (WKK)

€ 0,0201 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

€ 0,0234 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 0,0161 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

€ 0,0692 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

€ 0,0342 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

€ 0,0256 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 78, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte)

€ 0,0161 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte)

€ 0,0293 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c, d en e

Biomassavergisting allesvergisting (WKK), vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest (WKK)

€ 0,0338 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdeel a

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c

Artikel 60, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa (< 5 MWth)

€ 0,0293 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 60, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa (≥ 5 MWth)

€ 0,0161 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 62, eerste lid

Geothermie (warmte)

€ 0,0161 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 64, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 0,0209 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 0,0304 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa (warmte)

€ 0,0293 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa >10 MW en ≤ 100 MW (WKK)

€ 0,0201 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

€ 0,0234 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 0,0161 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

€ 0,0692 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

€ 0,0320 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

€ 0,0250 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 78, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte)

€ 0,0161 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte)

€ 0,0293 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c en d

Biomassavergisting allesvergisting (WKK), vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

€ 0,0313 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdeel e

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,0412 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdeel a

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa (< 5 MWth)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa (≥ 5 MWth)

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Industriële stroomproductie uit houtpellets (warmte)

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook en nieuwe capaciteit voor meestook

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36

Geothermie (warmte)

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38

Geothermie (WKK)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa (warmte)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa >10 MW en ≤ 100 MW (WKK)

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

€ 0,023 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46

Zonthermie

€ 0,069 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

€ 0,032 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, eerste lid

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte)

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, onderdelen a, b en f

Allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, onderdelen c en d

Biomassavergisting allesvergisting (WKK), vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, onderdeel e

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56

Thermiele vergisting van secundair slib (RWZI)

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar

2016

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel a

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel b

Nieuwe capaciteit voor meestook

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, onderdelen a, b, c en d

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter en geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36

Geothermie (WKK)

€ 0,019 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe

€ 0,022 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42

Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 200 m2

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

€ 0,032 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa ≤ 50 MWe

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa ≤ 50 MWe, 1 jaar MEP compensatie

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid,

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdelen a, b en f

Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdelen c en d

Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52

RWZI - Thermofiele vergisting van secundair slib

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar

2016

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel a

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel b

Nieuwe capaciteit voor meestook

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, onderdelen a, b, c en d

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter en geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36

Geothermie (WKK)

€ 0,019 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤100 MWe

€ 0,022 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid

Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 200 m2 of thermisch vermogen ≥ 140 Kw

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

€ 0,032 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa ≤ 50 MWe

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa ≤ 50 MWe, 1 jaar MEP compensatie

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdelen a, b en f

Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdelen c en d

Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52

RWZI - Thermofiele vergisting van secundair slib

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar

2017

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel a

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel b

Nieuwe capaciteit voor meestook

€ 0,041 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, onderdelen a, b en c

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, onderdeel d

Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter diepte

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤100 MWe

€ 0,019 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Zonthermie

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa ≤ 50 MWe

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, onderdelen a, b en f

Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, onderdelen c en d

Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50

RWZI - Thermofiele vergisting van secundair slib

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar

2017

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, onderdelen a, b en c

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, onderdeel d

Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter diepte

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤100 MWe

€ 0,019 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Zonthermie

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, onderdelen a, b en f

Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, onderdelen c en d

Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48

RWZI - Thermofiele vergisting van secundair slib

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar

2018

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 22, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie, ≥ 140 kW en < 1 MW

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie, ≥ 1 MW

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, onderdelen a, b en c

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, onderdeel d

Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdelen a en b

Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel f

Warmte vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,069 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij RWZI (warmte)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij RWZI (WKK)

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa (warmte en WKK)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK)

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid, onderdelen a t/m l

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Ketel industriële stoom uit houtpellets (warmte en WKK)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Brander op houtpellets (warmte en WKK)

€ 0,026 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar

2018

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 22, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie, ≥ 140 kW en < 1 MW

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie, ≥ 1 MW

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, onderdelen a, b en c

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, onderdeel d

Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdelen a en b

Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel f

Warmte vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,069 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij RWZI (warmte)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij RWZI (WKK)

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa (warmte en WKK)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK)

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid, onderdelen a t/m h

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Ketel industriële stoom uit houtpellets (warmte en WKK)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Brander op houtpellets (warmte en WKK)

€ 0,026 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar

2019

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie, ≥ 140 kW en < 1 MW

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie, ≥ 1 MW

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdelen a, en b

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel d

Geothermische warmte, diepte ≥ 4.000 meter

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel a

Warmte, allesvergisting

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel b

Gecombineerde opwekking, allesvergisting

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

€ 0,035 per kWh

 

Artikel 28, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

€ 0,069 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij RWZI (warmte)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij RWZI (WKK)

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa (warmte en WKK)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid, onderdelen a t/m i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Ketel stadsverwarming op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid

Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,026 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar

2019

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie, ≥ 140 kW en < 1 MW

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie, ≥ 1 MW

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdelen a, en b

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel d

Geothermische warmte, diepte ≥ 4.000 meter

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel a

Warmte allesvergisting,

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel b

Gecombineerde opwekking, allesvergisting

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

€ 0,035 per kWh

 

Artikel 28, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

€ 0,069 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij RWZI (warmte)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij RWZI (WKK)

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa (warmte en WKK)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK)

€ 0,029 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid, onderdelen a t/m i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (warmte en WKK)

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Ketel stadsverwarming op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid

Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,026 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2019 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de elektriciteits- of energieprijs, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel Regeling monomestvergisting 2017

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 54, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 54, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Monomestvergisting/elektriciteit en warmte

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 maart 2020

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

1. Inleiding

Deze regeling is een nadere uitwerking van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (hierna: Besluit SDE). Op basis van het Besluit SDE wordt productie van hernieuwbare energie gestimuleerd door het verschil te subsidiëren tussen de gemiddelde kostprijs van een eenheid energie, geproduceerd door aangewezen categorieën installaties voor duurzame energieproductie, en de gemiddelde marktwaarde daarvan. Het subsidiebedrag is het verschil tussen een basisbedrag (de integrale kostprijs van een eenheid energie) en een correctiebedrag dat gerelateerd is aan onder meer de energieprijs. De correctiebedragen worden jaarlijks opnieuw berekend om zo de ontwikkeling van de marktwaarde mee te nemen in de hoogte van de subsidie. Als de correctie voor energieprijzen lager wordt dan de basisenergieprijs dan wordt die correctie gelijkgesteld aan de basisenergieprijs. De basisenergieprijs, die jaarlijks per type technologie wordt bepaald, is vastgelegd in de afgegeven beschikkingen en blijft gedurende de gehele subsidieperiode gelijk.

2. Doel

Met deze regeling worden voor de verschillende categorieën productie-installatie voor hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2019 vastgesteld. De correctiebedragen worden vastgesteld voor producenten aan wie subsidie is verleend op grond van de Regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, voorjaar 2016, najaar 2016, voorjaar 2017, najaar 2017, voorjaar 2018, najaar 2018, voorjaar 2019 en najaar 2019, de Regeling monomestvergisting 2017, de Regeling windenergie op zee 2009, 2015 en 2016 en de Regeling innovatieve windenergie op zee. Deze regeling geeft daarmee invulling aan de artikelen 14, vierde lid, 22, vierde lid, 31, vierde lid, 39, vierde lid, 47, vierde lid, en 54, vierde lid, van het Besluit SDE.

De jaarlijks vast te stellen correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de jaarlijkse subsidiebedragen voor de verschillende categorieën productie-installaties.

3. Opzet van deze regeling

De opzet van de regeling is identiek aan de opzet van de regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproducties 2017. Dit houdt in dat de correctiebedragen per energiedrager (elektriciteit, gas en warmte / gecombineerde opwekking elektriciteit en warmte) en per jaargang van de SDE+ opstellingen is weergegeven.

In de artikel 14, eerste lid, 22, eerste lid, 31, eerste lid, 39, eerste lid, 47, eerste lid, en 54, eerste lid, van het Besluit SDE, staan drie correcties waarmee het basisbedrag kan worden gecorrigeerd. De systematiek voor berekening van de definitieve correctiebedragen is identiek aan die van de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting. Het enige verschil is dat bij de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting gebruikt wordt gemaakt van de verwachte jaargemiddelde waarde, terwijl bij de vaststelling van de definitieve correctiebedragen na afloop van het betreffende kalenderjaar gebruik wordt gemaakt van de daadwerkelijke gerealiseerde jaargemiddelde marktwaarde over het betreffende jaar. Deze correctiebedragen kunnen per categorie productie-installatie verschillen.

In artikel 2 worden de correctiebedragen voor hernieuwbare elektriciteit weergegeven, vervolgens in artikel 3 de correctiebedragen van hernieuwbare elektriciteit opgewekt op zee, in artikel 4 de correctiebedragen voor hernieuwbaar gas, in artikel 6 de correctiebedragen voor hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte (hierna: WKK) en in de artikelen 5 en 7 de correctiebedragen voor de regeling monomestvergisting 2017.

De correctiebedragen staan per jaargang van openstelling van de SDE en de SDE+ in een tabel. De eerste kolom geeft telkens het artikel aan uit één van de Regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie, waarin een bepaalde categorie van subsidieontvangers wordt aangewezen. In de tweede kolom is een verkorte omschrijving van de desbetreffende categorie opgenomen. Deze kolom is een hulpmiddel, voor de volledige omschrijving wordt verwezen naar het desbetreffende artikel. De derde kolom geeft bijhorende definitieve correctiebedrag van de categorie aan. De vierde kolom geeft de optelling van de waarde van Garanties van Oorsprong en andere correcties die substantiële invloed hebben op het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van hernieuwbare energie en de relevante gemiddelde marktprijs van energie en die voortvloeien uit de maatregelen van de overheid.

4. Rekenwijze en uitgangspunten

Bij de vaststelling van de correctiebedragen wordt gebruik gemaakt van het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ten behoeve van de vaststelling van de definitieve correctiebedragen voor de diverse categorieën productie-installaties. Voor een uitgebreide toelichting op de uitgangspunten, de berekeningswijze en de berekeningen zelf wordt verwezen naar het adviesrapport, dat openbaar is en tevens beschikbaar wordt gesteld via de website van RVO.nl.1 Voor een toelichting op de berekeningssystematiek van de subsidiehoogte en het gebruik van correctiebedragen hierbij wordt tevens verwezen naar paragraaf 2.5 van de toelichting op het Besluit SDE (Stb. 2007, 410 en Stb. 2011, 548).

PBL volgt bij de vaststelling van de definitieve correctiebedragen dezelfde berekeningsmethodiek zoals gehanteerd bij de vaststelling van de voorlopige correctiebedragen bij publicatie van de aanwijzingsregelingen. De enige uitzondering hierop is de categorie: ketel op vaste of vloeibare biomassa warmte uit het jaar 2013. Voor deze categorie is de berekeningsmethodiek voor het correctiebedrag aangepast van warmte, middel naar warmte, groot.

5. Administratieve lasten

De regeldruk voortvloeiend uit deze ministeriële regeling is slechts in samenhang te zien met de bepalingen uit de overige regeling die voortvloeien uit het besluit SDE, zoals de algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie. Bij de wijziging van het Besluit SDE van 27 januari 2015 (Stb.2015, nr.47) is een uitgebreide toelichting van de administratieve lasten voortvloeiend uit de onderliggende regelingen opgenomen. De administratieve lasten van de regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie zijn in een eerder stadium geraamd op circa 0,06%. (zie hiervoor de toelichting bij de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012, Stcrt. 2012, 3609). Deze regeling is qua administratieve lasten vergelijkbaar met de eerdere regelingen tot vaststelling van de correctiebedragen.

6. Inwerkingtreding

Bij de inwerkingtreding van de regeling wordt afgeweken van de vaste verandermomenten. Op grond van het Besluit SDE dienen de definitieve correcties vóór 1 april te worden vastgesteld.

Hantering van de vaste verandermomenten zou betekenen dat de regeling vóór 1 februari gepubliceerd zou moeten worden. Op dat moment waren de cijfers omtrent de energieprijzen over 2019 nog niet beschikbaar.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Zie voor de berekeningswijze van de definitieve correctiebedragen het rapport van PBL: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/publicaties-stimulering-duurzame-energieproductie