Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2019 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2019-71788".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Geo informatie (provincie) Zuid-Holland
Grondslag Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&g=2018-06-13
Grondslag Provinciewet]|[1.0:c:BWBR0005645&g=2019-01-01
Grondslag Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Zuid-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-12-30
Regeling CVDR632434_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Instellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en de raden respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas en Strijen houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling (Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2019-71788
Volgnummer 71788