Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-63642".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-12-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 4 van het besluit op het specifiek cultuurbeleid
Identifier stcrt-2019-63642
Is vereist door stcrt-2019-63642-n1
Jaargang 2019
Onderwerp Cultuur en recreatie | Kunst
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-12-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 63642
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2019, nr. WJZ/17705952 (10945), houdende wijziging van de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016 in verband met de evaluatie van deze regeling
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties