Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2019, nr. WJZ/17705952 (10945), houdende wijziging van de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016 in verband met de evaluatie van deze regeling

Enig artikel

De Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2019, nr. WJZ/17705952 (10945), houdende wijziging van de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016 in verband met de evaluatie van deze regeling wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende:

G1

In artikel 14 wordt ‘1 januari 2021’ vervangen door ‘1 januari 2025’.

B

In artikel II vervalt ‘en vervalt met ingang van 1 januari 2025’.

Naar boven