Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-53232".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-09-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-53232
Is vereist door stcrt-2019-53232-n1
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-09-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 53232
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 23 september 2019, nr. WJZ/ 19198479, tot wijziging van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties