Rectificatie van publicatie in de Staatscourant van 30 september 2019, nr. 53232, inzake Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 23 september 2019, nr. WJZ/ 19198479, tot wijziging van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2019.

Naar boven