Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-09-2019 gepubliceerd door De Fryske Marren. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2019-49206".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel de fryske marren - feestweek van 8 tot en met 14 september - Echtenerbrug
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke De Fryske Marren
Geo informatie (coördinaten) 184647 542938
Geo informatie (coördinaten) 184496 542990
Geo informatie (gemeente) De Fryske Marren
Jaargang 2019
Maker De Fryske Marren
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/1.6/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 8508RR 1
Postcode en huisnummer 8508RC 16a
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-09-03
Referentienummer EV 20190008/1940155158
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Straatnaam De Kampen
Straatnaam Marwei
Taal nl
Titel Verkeersmaatregelen feestweek Echtenerbrug e.o. van 8 september tot en met 14 september 2019
Type verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregel van kortere duur dan 4 maanden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Verkeersborden C1
Verkeersborden E1
Verwijzing stcrt-2019-49206
Volgnummer 49206
Wegcategorie Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Weggebruiker bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede autobus
Woonplaats Delfstrahuizen
Woonplaats Delfstrahuizen