Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-07-2019 gepubliceerd door De Fryske Marren. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2019-39539".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel De Fryske Marren - de Friese Ballonfeesten - Joure
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke De Fryske Marren
Geo informatie (coördinaten) 182152 553071
Geo informatie (coördinaten) 182091 552937
Geo informatie (coördinaten) 182166 552984
Geo informatie (coördinaten) 182154 553159
Geo informatie (coördinaten) 182020 553272
Geo informatie (coördinaten) 182073 553321
Geo informatie (coördinaten) 181832 553188
Geo informatie (coördinaten) 181825 553359
Geo informatie (coördinaten) 181173 553404
Jaargang 2019
Maker De Fryske Marren
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/1.5/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 8501EB 6
Postcode en huisnummer 8501EE 21
Postcode en huisnummer 8501ER 15
Postcode en huisnummer 8501
Postcode en huisnummer 8501DS 1
Postcode en huisnummer 8501DK 5
Postcode en huisnummer 8501CN 30
Postcode en huisnummer 8501CR 4
Postcode en huisnummer 8512AJ 3
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-07-12
Referentienummer EV 20190035/1940161269
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Straatnaam Uilke Boonstralaan
Straatnaam Blaauwhoflaan
Straatnaam Appelhoflaan
Straatnaam Waling Dijkstrastraat
Straatnaam Waling Dijkstrastraat
Straatnaam Dr. G.A. Wumkesstraat
Straatnaam Harddraversweg
Straatnaam Omkromte
Straatnaam It Súd
Taal nl
Titel Verkeersmaatregelen Friese ballonfeesten van 17 juli tot en met 21 juli 2019 te Joure
Type verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregel van kortere duur dan 4 maanden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Verkeersborden E1
Verwijzing stcrt-2019-39539
Volgnummer 39539
Wegcategorie Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Weggebruiker bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede autobus
Woonplaats Joure
Woonplaats Joure
Woonplaats Joure
Woonplaats Joure
Woonplaats Joure
Woonplaats Joure
Woonplaats Joure
Woonplaats Joure
Woonplaats Broek