Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-04-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Adviezen Raad van State en heeft als identifier "stcrt-2019-23313".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28746
Behandeld dossier 29427;95
Behandeld dossier 31065;D
Citeertitel Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011,152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L25)
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-23313
Jaargang 2019
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-04-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 23313
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Raad van State adviesnummer W12.18.0403/III
Rubriek Adviezen Raad van State
Taal nl
Titel Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011,152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L25)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties