Publicaties over dossier 28746

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (129 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011,152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L25)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-04-2019 Staatscourant 2019, 23313 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Wet Download icon PDF (50 kB)

  Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-07-2012 Staatsblad 2012, 300 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-04-2012 2011-2012 nr. 70, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (76 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-03-2012 2011-2012 nr. 41, item 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek; Brief regering; Intrekking inzake de wetsvoorstellen Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek (31065) en het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (28746), welke reeds zijn afgedaan bij de Tweede Kamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-01-2012 2011-2012 Kamerstuk 28746, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek; Brief inzake intrekkimng wetsvoorstellen 28746 en 31065

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 31065, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek; Brief inzake heroverweging wetsvoorstellen 31065 en 28746

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 31065, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Wet Download icon PDF (83 kB)

  Wet van 6 juli 2011 inzake implementatie van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2011 Staatsblad 2011, 394 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (40 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ......, houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met de inschrijving van een onderneming zonder vestiging, de toekenning van een uniek nummer aan functionarissen en enkele andere besluiten in verband met het vervallen van de plicht een uittreksel te verschaffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-05-2011 Staatscourant 2011, 7761 Ministerie van Economische Zaken
 10. AMvB Download icon PDF (28 kB)

  Besluit van 21 april 2011, houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met de inschrijving van een onderneming zonder vestiging, de toekenning van een uniek nummer aan functionarissen en enkele andere besluiten in verband met het vervallen van de plicht een uittreksel te verschaffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-05-2011 Staatsblad 2011, 199 Ministerie van Economische Zaken