Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2018 gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2018-72479".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Externe bijlage Parkeernormennota SWF|exb-2018-73238
Gemeentenaam Súdwest-Fryslân
Identifier stcrt-2018-72479
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-20
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 72479
Publicerende organisatie Súdwest-Fryslân
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.1900.2018PHparkerenSWF-vast
Subrubriek bestemmingsplan
Taal nl
Titel Gewijzigde vaststelling parapluplan Parkeren SWF en Parkeernormennota Súdwest-Fryslân
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken