Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-11-2018 gepubliceerd door Haarlemmermeer. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2018-65277".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 107818 479521
Geo informatie (gemeente) Haarlemmermeer
Identifier stcrt-2018-65277
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 2132TZ
Publicatiedatum 2018-11-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 65277
Publicerende organisatie Haarlemmermeer
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0394.BPGlgbparkeerregls-C001
Straatnaam Raadhuisplein
Taal nl
Titel Wet ruimtelijke ordening
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Woonplaats Hoofddorp