Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-11-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-63519".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-10-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 85a en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 155 en 157 van de Wet voortgezet onderwijs BES en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs
Identifier stcrt-2018-63519
Jaargang 2018
Materiële uitwerkingtreding 2021-01-01
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-11-13
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 63519
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 30 oktober 2018, nr. VO/1424101 houdende wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 en 2019
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties