Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-10-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-59070".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-10-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 164a, derde lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 2.3.6a, derde lid, en 2.5.5a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 26j, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO en artikel 27, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO BES
Identifier stcrt-2018-59070
Jaargang 2018
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-10-23
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 59070
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 9 oktober 2018, nr. VO/1402028, tot wijziging van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018-2019 en tot wijziging van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties