Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-06-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-33543".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-06-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 2, 14, eerste lid, 15, eerste lid, 16, tweede lid, 20, eerste lid, en 21a tweede lid van het Pachtprijzenbesluit 2007
Identifier stcrt-2018-33543
Jaargang 2018
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-06-13
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 33543
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 juni 2018, nr. WJZ/18100594, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling pacht in verband met de vaststelling van de pachtprijzen 2018
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties