Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 juni 2018, nr. WJZ/18100594, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling pacht in verband met de vaststelling van de pachtprijzen 2018

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 2, 14, eerste lid, 15, eerste lid, 16, tweede lid, 20, eerste lid, en 21a tweede lid van het Pachtprijzenbesluit 2007;

Besluit:

ARTIKEL I

De Uitvoeringsregeling pacht wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 2.714,–’ vervangen door ‘€ 3.108,–’ en ‘€ 1.695,–’ door ‘€ 2.071,–’.

b. In onderdeel b wordt ‘in Westelijk Holland 2% en in de Rest van Nederland 58%’ vervangen door ‘in Westelijk Holland 15% en in de Rest van Nederland 22%’.

B

In artikel 3, onderdeel c, wordt ‘2,8%’ vervangen door ‘3,9%’.

C

In artikel 4, tweede lid, wordt ‘1,30%’ vervangen door ‘1,46%’.

D

Bijlage 1, onderdelen A en B, komen te luiden:

 • A. Pachtovereenkomsten die worden aangegaan op of na 1 september 2007

  Pachtprijsgebied

  Hoogst toelaatbare pachtprijs per hectare per jaar

  Bouwhoek en Hogeland

  653

  Veenkoloniën en Oldambt

  640

  Noordelijk weidegebied

  586

  Oostelijk veehouderijgebied

  608

  Centraal veehouderijgebied

  467

  IJsselmeerpolders

  1.125

  Westelijk Holland

  548

  Waterland en Droogmakerijen

  296

  Hollands/Utrechts weidegebied

  706

  Rivierengebied

  631

  Zuidwestelijk akkerbouwgebied

  505

  Zuidwest-Brabant

  740

  Zuidelijk veehouderijgebied

  550

  Zuid-Limburg

  718

 • B. Percentage waarmee de tussen partijen op grond van een voor 1 september 2007 aangegane pachtovereenkomst geldende pachtprijs wordt gewijzigd

  Pachtprijsgebied

  Veranderpercentage

  Bouwhoek en Hogeland

  – 4

  Veenkoloniën en Oldambt

  – 14

  Noordelijk weidegebied

  – 26

  Oostelijk veehouderijgebied

  – 19

  Centraal veehouderijgebied

  – 26

  IJsselmeerpolders

  7

  Westelijk Holland

  – 16

  Waterland en Droogmakerijen

  – 29

  Hollands/Utrechts weidegebied

  – 24

  Rivierengebied

  – 27

  Zuidwestelijk akkerbouwgebied

  – 2

  Zuidwest-Brabant

  – 5

  Zuidelijk veehouderijgebied

  – 34

  Zuid-Limburg

  – 18

E

Bijlage 2, onderdeel A, komt te luiden:

 • A. Hoogst toelaatbare pachtprijzen agrarische woningen

  Punten

  Bedrag

  Punten

  Bedrag

  Punten

  Bedrag

  Punten

  Bedrag

  Punten

  Bedrag

  40

  176,11

  82

  361,89

  124

  566,46

  166

  770,99

  208

  975,51

  41

  180,50

  83

  366,77

  125

  571,32

  167

  775,86

  209

  980,40

  42

  184,92

  84

  371,63

  126

  576,17

  168

  780,71

  210

  985,29

  43

  189,33

  85

  376,50

  127

  581,06

  169

  785,60

  211

  990,13

  44

  193,71

  86

  381,37

  128

  585,92

  170

  790,46

  212

  995,00

  45

  198,12

  87

  386,24

  129

  590,81

  171

  795,35

  213

  999,87

  46

  202,52

  88

  391,13

  130

  595,68

  172

  800,20

  214

  1.004,75

  47

  206,93

  89

  395,98

  131

  600,55

  173

  805,08

  215

  1.009,61

  48

  211,33

  90

  400,88

  132

  605,40

  174

  809,92

  216

  1.014,49

  49

  215,72

  91

  405,73

  133

  610,29

  175

  814,82

  217

  1.019,35

  50

  220,12

  92

  410,60

  134

  615,15

  176

  819,65

  218

  1.024,22

  51

  224,51

  93

  415,47

  135

  620,03

  177

  824,56

  219

  1.029,09

  52

  228,94

  94

  420,33

  136

  624,88

  178

  829,42

  220

  1.033,98

  53

  233,33

  95

  425,21

  137

  629,77

  179

  834,30

  221

  1.038,83

  54

  237,75

  96

  430,09

  138

  634,62

  180

  839,16

  222

  1.043,72

  55

  242,13

  97

  434,94

  139

  639,50

  181

  844,04

  223

  1.048,57

  56

  246,54

  98

  439,81

  140

  644,37

  182

  848,89

  224

  1.053,44

  57

  250,94

  99

  444,69

  141

  649,24

  183

  853,77

  225

  1.058,34

  58

  255,34

  100

  449,54

  142

  654,08

  184

  858,64

  226

  1.063,19

  59

  259,74

  101

  454,43

  143

  658,97

  185

  863,52

  227

  1.068,06

  60

  264,16

  102

  459,30

  144

  663,84

  186

  868,38

  228

  1.072,95

  61

  268,55

  103

  464,16

  145

  668,72

  187

  873,26

  229

  1.077,80

  62

  272,94

  104

  469,04

  146

  673,60

  188

  878,13

  230

  1.082,66

  63

  277,32

  105

  473,90

  147

  678,44

  189

  883,01

  231

  1.087,54

  64

  281,74

  106

  478,79

  148

  683,31

  190

  887,87

  232

  1.092,41

  65

  286,13

  107

  483,64

  149

  688,23

  191

  892,75

  233

  1.097,27

  66

  290,55

  108

  488,53

  150

  693,06

  192

  897,60

  234

  1.102,14

  67

  294,93

  109

  493,40

  151

  697,94

  193

  902,49

  235

  1.107,02

  68

  299,34

  110

  498,24

  152

  702,81

  194

  907,36

  236

  1.111,89

  69

  303,76

  111

  503,14

  153

  707,66

  195

  912,23

  237

  1.116,75

  70

  308,12

  112

  507,99

  154

  712,54

  196

  917,08

  238

  1.121,62

  71

  312,56

  113

  512,87

  155

  717,42

  197

  921,94

  239

  1.126,50

  72

  316,94

  114

  517,74

  156

  722,29

  198

  926,83

  240

  1.131,36

  73

  321,36

  115

  522,62

  157

  727,15

  199

  931,70

  241

  1.136,24

  74

  325,75

  116

  527,47

  158

  732,01

  200

  936,58

  242

  1.141,10

  75

  330,16

  117

  532,37

  159

  736,90

  201

  941,44

  243

  1.145,98

  76

  334,54

  118

  537,22

  160

  741,75

  202

  946,30

  244

  1.150,84

  77

  338,94

  119

  542,08

  161

  746,64

  203

  951,16

  245

  1.155,71

  78

  343,38

  120

  546,96

  162

  751,49

  204

  956,05

  246

  1.160,58

  79

  347,77

  121

  551,82

  163

  756,36

  205

  960,90

  247

  1.165,46

  80

  352,16

  122

  556,69

  164

  761,25

  206

  965,79

  248

  1.170,33

  81

  357,02

  123

  561,57

  165

  766,10

  207

  970,67

  249

  1.175,19

                 

  250

  1.180,08

F

De tabel in bijlage 2a komt te luiden:

 • A. Hoogst toelaatbare pachtprijs per hectare voor bedrijfsgebouwen

  Aard van het bedrijf

  Doelmatigheid

  Nieuw

  Zeer goed

  Goed

  Redelijk

  Matig

  Slecht

  Akkerbouw

  482

  379

  289

  213

  149

  86

  Melkvee

  1.239

  974

  744

  547

  380

  218

  Overig

  745

  587

  448

  329

  229

  131

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 juni 2018

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

1. Inleiding

Deze regeling wijzigt de Uitvoeringsregeling pacht. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de artikelen 2, 14, eerste lid, 15, eerste lid, 16, tweede lid, en 20, eerste lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007. Ingevolge artikel 21a, tweede lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007 vindt namelijk jaarlijks per 1 juli herziening plaats van de pachtprijzen voor los land zonder woningen of andere opstallen en tuinland alsmede voor agrarische woningen en bedrijfsgebouwen.

Voorzien is in de vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor overeenkomsten die op of na 1 september 2007 zijn aangegaan en in de vaststelling van de percentages waarmee de tussen partijen op grond van voor 1 september 2007 aangegane overeenkomsten geldende pachtprijzen wijzigen.

De nieuwe prijzen en percentages gelden vanaf 1 juli 2018. Ze zijn op 23 mei 2018 door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit medegedeeld aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 27 924 nr.71).

De veranderpercentages werken van rechtswege door. De verpachter kan echter, onder schriftelijke mededeling aan de pachter, geheel of ten dele van een verhoging afzien (artikel 333, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek).

2. Hoogst toelaatbare pachtprijzen voor land zonder woningen of andere opstallen en tuinland

De hoogst toelaatbare pachtprijs en het veranderpercentage zijn overeenkomstig de systematiek volgend uit de adviezen van de Commissie Pachtnormen I en II berekend door het Wageningen Economic Research (WUR) op basis van gegevens in het bedrijveninformatienet van akkerbouwbedrijven met een omvang van 130.000 Standaardopbrengst tot 750.000 Standaardopbrengst en van melkvee- en opengrondstuinbouwbedrijven met een omvang van 155.000 Standaardopbrengst tot 885.000 Standaardopbrengst conform artikel 5 van het Pachtprijzenbesluit 2007. Bij de berekening is overeenkomstig de artikelen 6, derde lid, en 8, derde lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007 uitgegaan van het vijfjaargemiddelde van de bedrijfsgegevens van het bedrijveninformatienet in de periode 2012 tot en met 2016.

Voor de berekening van het vereiste directe rendement van de verpachter is uitgegaan van het driejarig voortschrijdend gemiddelde van de reële lange kapitaalmarktrente, zijnde het effectief rendement van de 10-jarige Euro Interest Rate Swap van december 2017 (0,746%) minus het driejarig voortschrijdend gemiddelde van de inflatie in de Eurozone per december 2017 (gebaseerd op de HCIP, de geharmoniseerde Europese consumentenprijsindex) van 0,845%, te vermeerderen met een opslag voor grondlasten, beheerkosten, belastingen en risico van 1,25% overeenkomstig artikel 9, tweede lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007. Hiermee komt het vereiste directe rendement op 1,151% van de verpachte waarde van de landbouwgrond, dan wel de helft daarvan, 0,5755% van de onverpachte waarde.

Op basis van de verhouding tussen het vereiste directe rendement en de grondbeloning is op de grondbeloning de correctiefactor, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, toegepast (zie onderstaande tabel). Door de sterke daling van de rendementseis ligt in alle pachtprijsgebieden de grondbeloning ruim boven het vereiste directe rendement. Als gevolg hiervan worden de regionormen naar beneden bijgesteld ten opzichte van de grondbeloning: in alle gebieden met (het maximum van) 10%. Deze gecorrigeerde grondbeloning is de nieuwe regionorm.

Grondbeloning (euro per ha) gecorrigeerd voor vereiste directe rendement verpachters voor land zonder woningen of andere opstallen

Pachtprijsgebied

Grondbeloning

2012–2016 (euro/ha)

Rendementseis/

grondbeloning

Correctie-

percentage

Regionorm

(euro/ha)

Bouwhoek en Hogeland

725

0,47

– 10

653

Veenkoloniën en Oldambt

711

0,42

– 10

640

Noordelijk weidegebied

651

0,39

– 10

586

Oostelijk veehouderijgebied

676

0,49

– 10

608

Centraal veehouderijgebied

519

0,60

– 10

467

IJsselmeerpolders

1.250

0,36

– 10

1.125

Westelijk Holland

609

0,57

– 10

548

Waterland en Droogmakerijen

329

0,77

– 10

296

Hollands/Utrechts weidegebied

784

0,41

– 10

706

Rivierengebied

701

0,50

– 10

631

Zuidwestelijk akkerbouwgebied

561

0,71

– 10

505

Zuidwest-Brabant

822

0,44

– 10

740

Zuidelijk veehouderijgebied

611

0,62

– 10

550

Zuid-Limburg

798

0,43

– 10

718

Wageningen Economic Research, nota 2018-055, blz.14

Uitgaande van de in deze tabel vermelde regionorm is in bijlage I, onderdeel A, van de Uitvoeringsregeling pacht, zoals gewijzigd met artikel I, onderdeel D, per pachtprijsgebied de nieuwe hoogst toelaatbare pachtprijs vermeld voor land zonder woningen of andere opstallen voor pachtovereenkomsten die worden aangegaan op of na 1 september 2007.

Daaruit is een veranderpercentage per pachtprijsgebied berekend (zie de vijfde kolom van de tabel hieronder), waarmee de tussen partijen op grond van een voor 1 september 2007 aangegane pachtovereenkomst geldende pachtprijs wordt gewijzigd (bijlage I, onderdeel B, zoals gewijzigd met artikel I, onderdeel D).

In dertien van de veertien pachtprijsgebieden daalt de regionorm door de zeer matige bedrijfsresultaten in de melkveehouderij in 2016 en het wegvallen van het inkomensjaar 2011 uit de berekeningen. De resultaten van de akkerbouw waren in 2016 echter niet sterk afwijkend van die in 2011, wat de uitzonderingspositie van de IJsselmeerpolders verklaart. In meer gemengde gebieden hebben de inkomensfluctuaties in de akkerbouw en melkveehouderij elkaar soms 'opgevangen'. De pachtnorm daalt in deze gebieden minder sterk dan in de gebieden met overwegend melkveehouderij.

In de pachtprijsgebieden met een daling van het veranderpercentage dient in individuele gevallen te worden nagegaan of de daling mag worden geëffectueerd. Alleen als de laatst betaalde pachtprijs in die pachtprijsgebieden al hoger is dan 90% van de nieuwe regionorm, mag de daling worden toegepast tot aan de bodem van 90% van de nieuwe regionorm. Is de laatst betaalde pachtprijs al lager dan 90% van de nieuwe regionorm, dan blijft de pachtprijs gelijk (wordt bevroren).

In de pachtprijsgebieden met een stijging van het veranderpercentage moet in individuele gevallen worden nagegaan of de te betalen pacht niet uitstijgt boven 110% van de regionorm. Is dat het geval dan is de maximale pachtprijs gelijk aan 110% van de regionorm. Als in individuele gevallen de laatst betaalde pacht al hoger is dan de nieuwe regionorm, dan wordt de betaalde pachtprijs bevroren. Daarnaast moet worden nagegaan of in individuele gevallen de pachtprijs van de betreffende percelen niet hoger is dan 2% van de vrije grondprijs van die percelen. Is dat het geval dan is 2% van de vrije grondprijs de maximaal te betalen pachtprijs. De laagste van beide plafonds geldt.

De in bijlage 1, onderdelen A en B, van de Uitvoeringsregeling pacht, zoals gewijzigd bij artikel I, onderdeel D, vermelde bedragen zijn:

Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied

Pachtprijsgebied

Regionorm 2018

(euro/ha)

Regionorm 2017

(euro/ha)

Verschil

(euro/ha)

Verander-percentage (%)

Bouwhoek en Hogeland

653

677

– 24

– 4

Veenkoloniën en Oldambt

640

743

– 103

– 14

Noordelijk weidegebied

586

796

– 210

– 26

Oostelijk veehouderijgebied

608

755

– 147

– 19

Centraal veehouderijgebied

467

633

– 166

– 26

IJsselmeerpolders

1.125

1.049

76

7

Westelijk Holland

548

653

– 105

– 16

Waterland en Droogmakerijen

296

414

– 118

– 29

Hollands/Utrechts weidegebied

706

932

– 226

– 24

Rivierengebied

631

861

– 230

– 27

Zuidwestelijk akkerbouwgebied

505

513

– 8

– 2

Zuidwest-Brabant

740

781

– 41

– 5

Zuidelijk veehouderijgebied

550

838

– 288

– 34

Zuid-Limburg

718

878

– 160

– 18

Wageningen Economic Research, nota 2018-055, blz.14

In onderstaande tabel zijn de grondprijs, het vereiste directe rendement, de grondbeloning en de verhouding tussen de grondbeloning en het vereiste directe rendement en de regionorm voor tuinland zonder woningen of andere opstallen weergegeven.

Berekening regionorm per pachtprijsgebied: grondbeloning gecorrigeerd voor rendementseis

Pacht-

prijs-gebied

Prijs

onverpacht tuinland 2016

(euro/ha)

Vereiste directe rendement b)

(euro/ha)

Grond-

beloning

2012–2016

(euro/ha)

Rendements-

eis/

grond-

beloning

(kolom 2/kolom 3)

Correctie-

percentage

Regionorm 2018

(euro/ha)

Westelijk Holland a)

85.305

491

3.453

0,14

– 10

3.108

Rest van Nederland

76.894

443

2.301

0,19

– 10

2.071

a) Exclusief boomkwekerij in het gebied Boskoop en Rijneveld;

b) 0,5755%

Wageningen Economic Research, nota 2018-055, blz. 16

Uitgaande van de in deze tabel vermelde regionorm zijn in artikel I, onderdeel A, tweede lid, met betrekking tot de wijziging van artikel 2 van de Uitvoeringsregeling pacht de nieuwe regionorm en het veranderpercentage vermeld.

In tabelvorm zijn de wijzigingen als volgt:

Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied

Pachtprijsgebied

Regionorm 2018

(euro/ha)

Regionorm 2017

(euro/ha)

Verander-

percentage (%)

Westelijk Holland a)

3.108

2.714

15

Rest van Nederland

2.071

1.695

22

a) Exclusief boomkwekerij in het gebied Boskoop en Rijneveld.

Wageningen Economic Research, nota 2018-055, blz. 16

3. Hoogst toelaatbare pachtprijzen agrarische bedrijfsgebouwen

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen in 2018, bedoeld in artikel I, onderdeel F, met betrekking tot bijlage 2a, behorend bij artikel 4, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling pacht zijn conform artikel 16, tweede lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007 vastgesteld. Daarin is bepaald dat de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen jaarlijks wordt aangepast aan de hand van de gemiddelde stijging van het prijspeil volgens de bouwkostenindex in de vijf jaar voorafgaand aan het jaar van aanpassing. De bouwkostenindex is opgebouwd uit:

 • het indexcijfer van de materialen voor de woningbouw en

 • het indexcijfer van de CAO lonen in de bouwnijverheid per uur, inclusief bijzondere beloning.

Het gemiddelde indexcijfer van de materialen voor de woningbouw wordt hierbij één keer gewogen en het gemiddelde indexcijfer van de CAO lonen in de bouwnijverheid per uur, inclusief bijzondere beloning, wordt hierbij twee keer gewogen. De gemiddelde bouwkostenindex (2013–2017) voor 2018 bedraagt 1,46%. Dit percentage is in bijlage 2a, behorend bij artikel 4, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling pacht verwerkt (artikel I, onderdeel F). Er is uitgegaan van drie bedrijfstypen, te weten: akkerbouwbedrijven, melkveebedrijven en overige bedrijven. Deze drie bedrijfstypen verschillen substantieel voor wat betreft de soorten bedrijfsgebouwen, de nieuwwaarde daarvan en het gemiddelde bedrijfsareaal.

Wanneer tussen partijen een andere pachtprijs is overeengekomen dan de hoogst toelaatbare pachtprijs van artikel 16 van het Pachtprijzenbesluit 2007 dient deze pachtprijs overeenkomstig artikel 20 van het Pachtprijzenbesluit 2007 jaarlijks te worden aangepast met de gemiddelde bouwkostenindex voor alle huishoudens over de vijf voorafgaande jaren. De gemiddelde jaarlijkse deflatie volgens de bouwkostenindex bedroeg in de afgelopen vijf jaar (2013–2017) 1,46% (Artikel I, onderdeel C, met betrekking tot artikel 4, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling pacht).

4. Hoogst toelaatbare pachtprijs agrarische woningen

In artikel 14, derde lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007 is aangegeven hoe de hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen moet worden bepaald voor pachtovereenkomsten ingegaan op of na 1 september 2007 als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007. Daarbij wordt aangesloten op het geldende puntenstelsel voor zelfstandige woningen dat is vastgesteld op grond van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, rekening houdend met het agrarisch gebruik van de woningen. Jaarlijks stelt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrelaties het maximale huurstijgingspercentage per woning vast.

Per 1 juli 2018 stijgen de huurprijsgrenzen met 1,4% (inflatiepercentage over 2017) (zie tabel bij Bijlage 2 onder A, behorend bij artikel 3 van de Uitvoeringsregeling pacht, zoals gewijzigd in artikel I, onderdeel E).

Voor pachtovereenkomsten ingegaan voor 1 september 2007 (artikel 15, eerste lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007) wordt de pachtprijs van een agrarische woning jaarlijks vastgesteld aan de hand een percentage dat overeenkomst met de indexering die wordt toegepast bij uitvoering van de regels bedoeld in artikel 14, derde lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007. Het percentage wordt in 2018 op 3,9% vastgesteld (artikel I, onderdeel B), het basisverhogingspercentage voor huurwoningen. Een extra verhoging met meer dan dit percentage voor inkomens boven de € 40.349,– zoals met het stelsel onder de Uitvoeringswet huurprijzen beoogd, ligt niet voor de hand, omdat de met dit stelsel beoogde doorstroming naar andere woningen door huurders met een hoger inkomen niet van overeenkomstige toepassing kan zijn op het agrarisch gebruik van woningen vanwege de gebondenheid van agrariërs aan hun bedrijf.

5. Regeldruk

Uit de onderhavige wijziging van de regeling volgen geen nieuwe verplichtingen en daarmee brengt deze regeling geen regeldrukeffecten met zich mee.

6. Vaste verandermomenten

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018 en is daarmee in lijn met de vaste verandermomenten voor regelgeving en de verplichting tot inwerkingtreding op 1 juli krachtens artikel 21a, tweede lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007. Zoals aangeven in onderdeel 1 van deze toelichting zijn de wijzigingen al bij brief van 23 mei 2018 aan de Tweede Kamer medegedeeld.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven