Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-05-2018 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type Onteigeningen en heeft als identifier "stcrt-2018-23818".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-23818
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2018-05-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 23818
Publicerende organisatie Rijkswaterstaat
Rubriek Onteigeningen
Taal nl
Titel Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor de uitvoering van het bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost alsook het op dit plan gebaseerde bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan gebied C1-C2 van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties